Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Azzjonijiet Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ

L-apprendiment dwar l-objettivi u l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea huwa parti importanti mill-promozzjoni ta’ ċittadinanza attiva u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni.

L-għalliema u l-ħarrieġa huma ħerqana li jinvolvu ruħhom f’opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali tagħhom stess; numru sinifikanti ta’ għalliema jesprimu l-ħtieġa li jespandu l-kompetenzi tagħhom biex jiżviluppaw atmosfera ta’ klassi inklużiva bl-użu tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Innovazzjoni (ICT), u biex jgħallmu fi klassijiet multilingwi u multikulturali. Jeħtieġu wkoll opportunitajiet għall-espansjoni professjonali rigward id-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim fl-iskola, b’mod partikolari dwar it-tagħlim dwar l-Unjoni Ewropea b’modi li jinvolvu lill-istudenti.

L-objettiv kumplessiv huwa li jiġi promoss fehim aħjar, kemm fl-edukazzjoni ġenerali kif ukoll fit-taħriġ vokazzjonali (ISCED 1 – 4), tal-Unjoni Ewropea u l-funzjonament tal-Istituzzjonijiet tagħha u li jiġi indirizzat in-nuqqas mifrux ta’ għarfien dwar l-Unjoni Ewropea u ħafna diżinformazzjoni, li dawn min-naħa tagħhom iżidu d-diżillużjoni tal-persuni dwar l-Unjoni u l-politiki tagħha.