Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Acțiunile Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Învățarea despre obiectivele și funcționarea Uniunii Europene este o parte importantă a promovării cetățeniei active și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării.

Cadrele didactice și formatorii sunt dornici să se implice în oportunități pentru propria lor dezvoltare profesională; un număr semnificativ de cadre didactice și-au exprimat nevoia de a-și dezvolta competențele pentru a putea crea, în clasă, un climat favorabil incluziunii cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și al predării în clase multilingve și multiculturale. De asemenea, cadrele didactice au nevoie de oportunități de perfecționare profesională în ceea ce privește dimensiunea europeană a predării în școală, în special în ceea ce privește predarea despre Uniunea Europeană în moduri interesante.

Obiectivul general este de a promova o mai bună înțelegere a Uniunii Europene și a funcționării instituțiilor sale, atât în învățământul general, cât și în sectorul formării profesionale (ISCED 1-4), precum și de a aborda lipsa generalizată de cunoștințe despre Uniunea Europeană și dezinformarea, care, la rândul lor, sporesc nemulțumirea cetățenilor cu privire la Uniune și la politicile acesteia.