Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Porozumienia o mobilności i o programie zajęć

Te dokumenty określają kryteria, które strony realizujące programy Erasmus muszą zatwierdzić i stosować.

Porozumienie o mobilności

Ustala program nauczania/szkolenia, który należy zrealizować.

Wzory porozumień o mobilności

Porozumienie o programie zajęć

Pomaga przygotować wymianę studencką w przejrzysty i efektywny sposób.

Wzory porozumień o programie zajęć i wytyczne

Porozumienie międzyinstytucjonalne

Ustala warunki ramowe projektów mobilności studentów i pracowników realizowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego.

Informacje na temat porozumienia i przykładowe dokumenty