Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre spośród najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Erasmus+. To tylko niektóre wybrane pytania. Dlatego jeśli nie znajdziesz informacji, których szukasz, zajrzyj na stronę z ogłoszeniami lub skontaktuj się z nami.

Sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie została już opublikowana.

Często zadawane pytania

Obywatele Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji mogą skorzystać z większości możliwości oferowanych w ramach programu, ponieważ kraje te, choć nie są członkami UE, są stowarzyszone z programem Erasmus+.

Dla osób z innych krajów spoza UE istnieją pewne możliwości, na przykład wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus lub międzynarodowe wymiany studentów i pracowników (jeżeli dany uniwersytet bierze udział w programie), a także programy wymiany młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Oferta dla wnioskodawców spoza UE. Możliwości różnią się w zależności od konkretnego działania.

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.

Proces składania wniosków o udział w programie Erasmus+ będzie mieć różny przebieg w zależności od tego, czy występujesz w imieniu własnym czy też reprezentujesz organizację. Będzie też zależał od tego, czy daną ofertą zarządzają agencje krajowe czy też Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Więcej informacji na temat składania wniosków, w tym także szablony formularzy i wzorcowe przykłady, można znaleźć na stronie Jak się zgłosić.

Organizacje uczestniczące w programie Erasmus+ mogą do tego celu użyć kalkulatora odległości. Wszystkie odległości wyświetlą się w linii prostej.

Uwaga: osoby prywatne nie powinny korzystać z tego kalkulatora, aby obliczyć kwotę, jaką powinny otrzymać w ramach dofinansowania. Kwota ta zależy od różnych czynników, m.in. od kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe. 

Ostateczną decyzję w kwestii kwoty dofinansowania związanego z długością trasy podejmie agencja narodowa rozpatrująca dany wniosek.

Informacje na temat europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym są dostępne na stronie na temat kształcenia i szkolenia.