Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre spośród najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Erasmus+. To tylko niektóre wybrane pytania. Dlatego jeśli nie znajdziesz informacji, których szukasz, zajrzyj na stronę z ogłoszeniami lub skontaktuj się z nami.

Sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie została już opublikowana.

Jak epidemia koronawirusa wpłynie na realizację programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności? Informacje na ten temat zawiera strona poświęcona skutkom koronawirusa.

Często zadawane pytania

Osoby prywatne z krajów spoza UE mogą uczestniczyć w większości działań, jeśli pochodzą z kraju uczestniczącego w programie. Niektóre oferty, takie jak wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, są również skierowane do obywateli krajów partnerskich. Więcej informacji wyświetli się po kliknięciu na nagłówek Oferta, gdyż kryteria różnią się w zależności od konkretnego działania.

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.

Proces składania wniosków o udział w programie Erasmus+ będzie mieć różny przebieg w zależności od tego, czy występujesz w imieniu własnym czy też reprezentujesz organizację. Będzie też zależał od tego, czy daną ofertą zarządzają agencje krajowe czy też Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Więcej informacji na temat składania wniosków, w tym także szablony formularzy i wzorcowe przykłady, można znaleźć na stronie Jak się zgłosić.

Przy pomocy kalkulatora odległości. Wszystkie odległości wyświetlą się w linii prostej.

Informacje na temat europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym są dostępne na stronie na temat kształcenia i szkolenia.

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.

Agencje krajowe znajdują się wyłącznie w krajach uczestniczących w programie; w innych krajach mogą być dostępne krajowe biura programu Erasmus+. Jeśli w Twoim kraju nie ma takiego biura i jeśli jesteś osobą prywatną, skontaktuj się z krajową instytucją lub organizacją ds. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jeśli reprezentujesz organizację, możesz skontaktować się z Komisją Europejską za pośrednictwem serwisu Europe Direct.

Organizacje, które pragną wziąć udział w programie Erasmus+, muszą najpierw się zarejestrować.

To, gdzie należy się zarejestrować, zależy od tego, czy działaniem, którego dotyczy zgłoszenie, zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) czy też agencja narodowa.

Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie Rejestracja organizacji.