Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

„Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse

Mokymasis apie Europos Sąjungos tikslus ir veikimą yra svarbi aktyvaus pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybių skatinimo dalis.

Bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai mielai naudotųsi profesinio tobulėjimo galimybėmis; nemažai mokytojų teigia, kad jiems reikia įgyti gebėjimų, kurie padėtų formuoti įtraukią klasės aplinką, naudojant informacines ir ryšių technologijas (IRT), ir mokyti daugiakalbėse ir daugiakultūrėse klasėse. Jiems taip pat reikia profesinio tobulėjimo galimybių, susijusių su mokymu europiniais klausimais, ypač su patraukliu mokymu apie Europos Sąjungą.

Bendras tikslas – skatinti geresnį Europos Sąjungos ir jos institucijų veiklos supratimą tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinio mokymo lygmeniu (ISCED 1–4) ir spręsti su žinių apie Europos Sąjungą trūkumu bei dezinformacija (kurie, savo ruožtu, didina žmonių nusivylimą Sąjunga ir jos politika) susijusius klausimus.