Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Jean Monnet - acties Op andere onderwijs- en opleidingsgebieden

Leren over de doelstellingen en werking van de Europese Unie is een belangrijk onderdeel van het bevorderen van actief burgerschap en van de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie.

Leerkrachten en opleiders staan te popelen om kansen voor hun eigen beroepsontwikkeling te benutten; een aanzienlijk aantal leerkrachten geeft aan meer competenties nodig te hebben om met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een inclusieve klassikale sfeer te creëren en te onderwijzen in klassen met meerdere talen en culturen. Zij hebben ook behoefte aan kansen voor professionele ontplooiing met betrekking tot de Europese onderwijsdimensie op school, met name het op een aantrekkelijke manier onderwijzen over de Europese Unie.

De algemene doelstelling is het bevorderen van meer inzicht, zowel in het algemene onderwijs als in beroepsopleidingen (ISCED 1–4), in de Europese Unie en de werking van haar instellingen, en het aanpakken van het wijdverbreide gebrek aan kennis van de Europese Unie en een grote hoeveelheid desinformatie, waardoor de teleurstelling van mensen over de Unie en haar beleid toeneemt.