Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet akciók az oktatás és képzés más területein

Az Európai Unió célkitűzéseiről és működéséről történő tanulás fontos részét képezi az aktív polgári szerepvállalás, valamint a szabadság, a tolerancia és a megkülönböztetésmentesség közös értékei előmozdításának.

A tanárok és az oktatók szívesen vesznek részt a saját szakmai fejlődésüket szolgáló lehetőségekben; a tanárok jelentős hányada nyilatkozott úgy, hogy bővíteni kell a kompetenciáit annak érdekében, hogy befogadó tantermi légkört teremthessen meg az információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével, valamint a többnyelvű és multikulturális osztályokban oktathasson. Emellett lehetőségekre van szükségük a tekintetben, hogy bővíthessék a szakmai palettát, és bevonhassák az iskolai oktatásba az európai dimenziót, különös tekintettel az Európai Unióval kapcsolatos oktatás érdekfeszítő módjaira.

Az általános célkitűzés az Európai Unió és intézményei működésének jobb megértése mind az általános képzés és szakképzés (ISCED 1–4.) területén, másrészt az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek széles körű hiányának és a félretájékoztatásnak a kezelése, amelyek növelik az emberek kiábrándultságát az Unió és annak szakpolitikái tekintetében.