Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Przewodnik po programie Erasmus+

Podstawowy przewodnik po programie Erasmus+

Slide

Aktualna wersja

Wersja 1 z 28.11.2023 r.

Informacje na temat przewodnika po programie

Z przewodnikiem po programie Erasmus+ powinien zapoznać się każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega program Erasmus+. Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.

Stanowi on integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na 2024 r.

Kto powinien go przeczytać

Organizacje i instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków muszą spełniać warunki uczestnictwa i finansowania przedstawione w tym przewodniku.

Zawiera on informacje na następujące tematy:

  • priorytety programu
  • wspierane działania
  • kwoty finansowania dostępne na poszczególne działania
  • szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Jak znaleźć najnowszą wersję przewodnika?

Przewodnik po programie jest dostępny w wersji online oraz w formacie pdf do pobrania.

Online

Wersja online z funkcją wyszukiwania

Przejrzyj przewodnik po programie online

Download

Related documents

Dostępne języki

Przewodnik po programie dostępny jest w 23 językach.

W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska.

Poprzednie wersje:

Archiwum

Starsze wersje przewodnika po programie można znaleźć w archiwum.

Jak ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+

Chcesz dowiedzieć się, jak ubiegać się o udział w programie Erasmus+?

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Wnioski składane przez organizacje

Zainteresowane organizacje zachęca się do składania wniosków za pośrednictwem swojej agencji narodowej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Zgłoszenia indywidualne

Jeśli chcesz złożyć wniosek, skontaktuj się ze swoją organizacją, instytucją lub placówką oświatową.