Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akcie Jean Monnet v iných sektoroch odborného vzdelávania a prípravy

Učenie sa o cieľoch a fungovaní Európskej únie predstavuje dôležitú súčasť propagácie aktívneho občianstva a spoločných hodnôt slobody, znášanlivosti a nediskriminácie.

Učitelia a školitelia radi využívajú príležitosti na vlastný profesijný rozvoj; veľké množstvo učiteľov vyjadruje potrebu rozširovať svoje kompetencie v oblasti vytvárania inkluzívnej atmosféry v triede pomocou informačných a komunikačných technológií (IKT) a v oblasti výučby vo viacjazyčných a multikultúrnych triedach. Potrebujú aj príležitosti na odborné rozšírenie európskeho rozmeru výučby v škole, a to najmä v oblasti pútavej výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie.

Celkovým cieľom je propagovať v oblasti všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy (ISCED 1 – 4) lepšie pochopenie Európskej únie a fungovania jej inštitúcií a riešiť veľmi nedostatočnú úroveň vedomostí o Európskej únii a množstvo dezinformácií, pre ktoré rastie rozčarovanie ľudí z Európskej únie a jej politík.