Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Parti C - Informazzjoni għall-applikanti

L-applikanti potenzjali kollha li beħsiebhom jissottomettu proposta tal-proġett biex jirċievu appoġġ finanzjarju mill-UE fil-qafas tal-Programm Erasmus+ huma mistiedna jaqraw b’attenzjoni din it-taqsima li hija abbozzata f’konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 1 (minn hawn ’il quddiem ir-“Regolament Finanzjarju tal-UE”).

Id-dispożizzjonijiet kuntrattwali u finanzjarji kollha li japplikaw għall-għotjiet mogħtija huma ppreżentati fil-mudell tal-ftehimiet ta’ għotja, li jsiru disponibbli għal proġetti implimentati mill-EACEA fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti 2 u għal proġetti implimentati mill-Aġenziji Nazzjonali fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali ta’ Erasmus+ rilevanti. F’każ ta’ diskrepanzi mal-informazzjoni ppreżentata f’din il-Gwida, id-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet ta’ għotja u tal-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja, (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-mudell tal-ftehim ta’ għotja jew l-MGA), jipprevalu fuq dawk tal-Parti C.