Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Parti C - Informazzjoni għall-applikanti

L-applikanti potenzjali kollha li beħsiebhom jissottomettu proposta tal-proġett sabiex jirċievu appoġġ finanzjarju mill-UE taħt il-Programm Erasmus+ huma mistiedna jaqraw b’attenzjoni din it-taqsima li hi abbozzata skont id-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea1  (minn hawn ’il quddiem ir-“Regolament Finanzjarju tal-UE”). Id-dispożizzjonijiet kuntrattwali u finanzjarji kollha li japplikaw għall-għotjiet mogħtija huma ppreżentati fil-mudelli ta’ ftehimiet ta’ għotja, li huma disponibbli fuq is-siti web tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+, u għall-Aġenzija Eżekuttiva fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti2 . F’każ ta’ diskrepanzi mal-informazzjoni ppreżentata f’din il-Gwida, id-dispożizzjonijiet tal-Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja jipprevalu fuq dawk tal-Parti C.

  • 1 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (1) ĠU L 193/30.07.2018, p.1. Ir-Regolament Finanzjarju tal-UE jinsab fuq: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=MT
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home