Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2024 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2024 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

C-osa – Tietoa hakijoille

Kaikkia mahdollisia hakijoita, jotka aikovat jättää hanke-ehdotuksen saadakseen EU:n rahoitustukea Erasmus+ -ohjelmasta, kehotetaan lukemaan huolellisesti oppaan tämä osa, joka on laadittu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 1 (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) säännösten ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti.

Kaikki myönnettyihin avustuksiin sovellettavat sopimus- ja rahoitusmääräykset esitetään avustussopimusten malleissa, jotka ovat Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA) haettavien hankkeiden osalta saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP) 2 ja kansallisista toimistoista haettavien hankkeiden osalta asianomaisen Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimiston verkkosivustolla. Jos niissä esitetyt tiedot poikkeavat tässä oppaassa esitetyistä tiedoista, avustussopimukset ja avustussopimuksen mallit ovat etusijalla oppaan C-osaan nähden.