Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kif tissottometti Applikazzjoni ta’ Erasmus+?

Sabiex jissottomettu proġett tal-Erasmus+, l-applikanti jeħtiġilhom isegwu l-erba’ passi deskritti hawn taħt:

  1. Reġistrazzjoni. Kull applikant jeħtieġ ikun irreġistrat kif ġej:
    1. Għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva, l-applikanti, l-entitajiet affiljati u s-sħab assoċjati jeħtiġilhom jirreġistraw fil-portal tal-opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP)1 u jirċievu Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Parteċipanti (PIC)2 . Organizzazzjonijiet/gruppi li diġà kisbu PIC permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi tal-UE oħrajn ma għandhomx għalfejn jirreġistraw mill-ġdid. Il-PIC miksub minn din ir-reġistrazzjoni preċedenti huwa validu wkoll għall-applikazzjoni taħt l-Erasmus+;
    2. Għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali, l-applikanti jeħtiġilhom, jekk mhux diġà għamlu dan, jirreġistraw permezz tas-sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjonihttps://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc għall-Erasmus+ u għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u jirċievu ID tal-Organizzazzjoni.
  2. Jiċċekkjaw il-konformità mal-kriterji tal-programm għall-Azzjoni/qasam rilevanti;
  3. Jiċċekkjaw il-kundizzjonijiet finanzjarji;
  4. Jimlew il-formola tal-applikazzjoni u jissottomettu l-formola tal-applikazzjoni.