Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2023 r.

Cały przewodnik na 2023 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Część C – Informacje dla wnioskodawców

Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, którzy zamierzają złożyć wniosek dotyczący projektu w celu uzyskania wsparcia finansowego z UE w ramach programu Erasmus+, są proszeni o dokładne zapoznanie się z tą sekcją opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej1  (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym UE”). Wszystkie postanowienia umowne i przepisy finansowe mające zastosowanie do przyznanych dotacji przedstawiono we wzorach umów o udzielenie dotacji, które udostępniono na stronach internetowych Komisji Europejskiej lub agencji narodowych Erasmus+, a także w portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe” na potrzeby Agencji Wykonawczej2 . W przypadku rozbieżności z informacjami przedstawionymi w niniejszym przewodniku postanowienia wzorów umów o udzielenie dotacji są nadrzędne względem przepisów części C.