Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Deel C - Informatie voor aanvragers

Alle organisaties (met inbegrip van informele groepen) die van plan zijn een projectvoorstel in te dienen om financiële steun van de EU te krijgen uit het Erasmus+-programma, dienen aandachtig dit deel door te nemen, dat is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het financieel reglement1 dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Unie ("Financieel Reglement van de EU").

Natuurlijke personen mogen geen projectvoorstellen indienen in het kader van het Erasmus+-programma, met uitzondering van personen die een aanvraag indienen namens een groep (van ten minste vier) jongeren die actief is in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie ("informele groep jongeren").