Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del C – Information til ansøgerne

Alle de organisationer (inklusive uformelle grupper), der ønsker at indsende et projektforslag for at få EU-tilskud under Erasmus+, opfordres til grundigt at læse dette afsnit, som er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i finansforordningen1 , der gælder for EU's almindelige budget (herefter benævnt "EU's finansforordning").

Enkeltpersoner kan ikke indsende projektforslag under Erasmus+, medmindre de gør det på vegne af en gruppe af (mindst fire) unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, idet der ikke nødvendigvis skal være tale om en ungdomsorganisation (herefter benævnt "uformel gruppe af unge").