Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partea C - Informații pentru solicitanți

Toți solicitanții potențiali care intenționează să prezinte o propunere de proiect pentru a primi sprijin financiar din partea UE în cadrul programului Erasmus+ sunt invitați să citească cu atenție prezenta secțiune, care este elaborată în conformitate cu dispozițiile în vigoare din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 aplicabil bugetului general al Uniunii Europene 1 (denumit în continuare „Regulamentul financiar al UE”).

Toate dispozițiile contractuale și financiare care se aplică granturilor acordate sunt prezentate în modelele de acorduri de grant, care sunt puse la dispoziție pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații 2 pentru proiectele puse în aplicare de EACEA și pe site-urile agenției naționale Erasmus+ competente pentru proiectele puse în aplicare de agențiile naționale. În cazul unor discrepanțe față de informațiile furnizate în prezentul ghid, dispozițiile acordurilor de grant și ale modelelor de acorduri de grant (denumite în continuare modelul de acord de grant sau MGA) prevalează asupra celor din partea C.