Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

C Dalis. Informacija pareiškėjams

Visų potencialių pareiškėjų, ketinančių teikti projekto pasiūlymą, kad gautų iš ES finansinę paramą pagal programą „Erasmus+“, prašoma atidžiai perskaityti šį skirsnį, parengtą pagal 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 1 (toliau – ES finansinis reglamentas) nuostatas, taikytinas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui.

Visos skiriamoms dotacijoms taikomos sutartinės ir finansinės nuostatos yra pateiktos dotacijos sutarties šablone, kuris EACEA įgyvendinamiems projektams skelbiamas portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ 2 , o nacionalinių agentūrų įgyvendinamų projektų atveju – atitinkamos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros interneto svetainėje. Nustačius neatitikimų su šiame vadove pateikta informacija, viršenybė teikiama dotacijos sutarties šablono nuostatoms, o ne C dalies nuostatoms.