Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2024 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

C Dalis. Informacija pareiškėjams

Visų potencialių pareiškėjų, ketinančių teikti projekto pasiūlymą, kad gautų iš ES finansinę paramą pagal programą „Erasmus+“, prašoma atidžiai perskaityti šį skirsnį, parengtą pagal 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 1 (toliau – ES finansinis reglamentas) nuostatas, taikytinas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui.

Visos skiriamoms dotacijoms taikomos sutartinės ir finansinės nuostatos yra pateiktos dotacijos sutarties šablone, kuris EACEA įgyvendinamiems projektams skelbiamas portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ 2 , o nacionalinių agentūrų įgyvendinamų projektų atveju – atitinkamos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros interneto svetainėje. Nustačius neatitikimų su šiame vadove pateikta informacija, viršenybė teikiama dotacijos sutarties šablono nuostatoms, o ne C dalies nuostatoms.