Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Část C – Informace pro žadatele

Všichni potenciální žadatelé, kteří pro svůj projekt hodlají žádat o finanční podporu EU z programu Erasmus+, se vyzývají, aby si pečlivě prostudovali tento oddíl. Obsahuje pokyny vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 1 (dále jen „finanční nařízení EU“).

Všechna smluvní a finanční ustanovení, která se vztahují na udělené granty, jsou uvedena ve vzorových grantových dohodách, které jsou pro projekty realizované agenturou EACEA k dispozici na portálu pro financování a nabídková řízení 2 a pro projekty realizované národními agenturami na internetových stránkách příslušné národní agentury Erasmus+. V případě nesrovnalostí s informacemi uvedenými v této příručce mají ustanovení grantových dohod a vzorových grantových dohod (dále jen „vzorová grantová dohoda“) přednost před ustanoveními uvedenými v části C.