Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Opportunitajiet ta’ mobbiltà għal organizzazzjonijiet akkreditati tal-Erasmus fil-qasam taż-żgħażagħ

L-organizzazzjonijiet akkreditati għandhom il-possibbiltà li japplikaw għall-finanzjament (talba għal għotja) għall-attivitajiet ta’ mobbiltà taż-żgħażagħ b’mod simplifikat. L-applikazzjonijiet huma bbażati fuq il-pjan ta’ akkreditazzjoni approvat qabel, u għalhekk mhijiex meħtieġa lista u deskrizzjoni dettaljata tal-attivitajiet ippjanati. Minflok, l-applikazzjonijiet jiffokaw fuq l-istima tan-numru ta’ attivitajiet li għandhom jiġu implimentati u n-numru ta’ parteċipanti involuti.

L-attivitajiet ta’ mobbiltà li għandhom jiġu implimentati fil-qafas ta’ din l-Azzjoni jridu jsegwu r-regoli u l-prinċipji stabbiliti għal kull tip ta’ attività fit-taqsimiet rispettivi ta’ din il-Gwida.

L-organizzazzjonijiet akkreditati jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw mal-istandards tal-Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ u li jipprovdu attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja fil-qasam taż-żgħażagħ.

L-organizzazzjonijiet akkreditati taż-Żgħażagħ ma humiex eliġibbli għall-finanzjament fil-qafas tal-Iskambji taż-Żgħażagħ standard u l-proġetti ta’ mobbiltà għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ. Madankollu, dawn jistgħu jieħdu r-rwol ta’ sħab f’dawk il-proġetti.

Kriterji tal-eliġibbiltà

Il-kriterji ġenerali ta’ hawn taħt japplikaw għat-talbiet għal għotja.

Min jista’ japplika?

Organizzazzjoni li jkollha akkreditazzjoni valida tal-Erasmus fil-qasam taż-Żgħażagħ fl-iskadenza tal-applikazzjoni

Attivitajiet eliġibbli

  • Skambji taż-Żgħażagħ
  • Attivitajiet ta’ żvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Barra minn hekk, jistgħu jiġu implimentati l-attivitajiet li ġejjin:

  • Żjarat preparatorji
  • Attivitajiet ta’ żvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni (flimkien biss mal-attivitajiet ta’ żvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ)

Id-deskrizzjoni u l-kriterji tal-eliġibbiltà għal kull waħda minn dawn l-attivitajiet huma ddefiniti fit-taqsimiet rilevanti ta’ din il-Gwida.

Durata tal-proġett

Il-proġetti akkreditati kollha se jkollhom durata inizjali ta’ 15-il xahar. Wara 12-il xahar, il-benefiċjarji kollha se jkollhom il-possibbiltà li jestendu l-proġett tagħhom għal durata totali ta’ 24 xahar.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-dati li ġejjin:

  • 20 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew fl-1  ta’ Ġunju tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn

Organizzazzjoni akkreditata tista’ tapplika darba biss għal kull sejħa.

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa dikjarazzjoni fuq l-unur tar-rappreżentant legali.

Allokazzjoni tal-baġit

L-ammont tal-għotja mogħti se jiddependi fuq għadd ta’ elementi:

  • il-baġit totali disponibbli għall-allokazzjoni lil applikanti akkreditati
  • l-attivitajiet mitluba
  • l-għotja minima u massima
  • il-kriterji ta’ allokazzjoni li ġejjin: il-prestazzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni kwalitattiva, il-prijoritajiet tal-politika u l-oqsma tematiċi indirizzati mill-attivitajiet li għalihom saret applikazzjoni, u l-bilanċ ġeografiku (jekk applikati mill-Aġenzija nazzjonali)

Ir-regoli dettaljati dwar l-għotja bażika u massima, il-punteġġ tal-kriterji tal-allokazzjoni, il-ponderazzjoni ta’ kull kriterju, il-metodu tal-allokazzjoni, u l-baġit disponibbli għall-proġetti akkreditati se jiġu ppubblikati mill-Aġenzija Nazzjonali qabel l-iskadenza tas-sejħa.

Tagged in:  Youth