Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitási lehetőségek akkreditált Erasmus - szervezetek/intézmények számára az ifjúság területén

Az akkreditált szervezeteknek/intézményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy egyszerűsített módon pályázzanak ifjúsági mobilitási tevékenységekre irányuló támogatásra (támogatási kérelem). A pályázatok a korábban jóváhagyott akkreditációs cselekvési terven alapulnak, így nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. A pályázatok ehelyett a megvalósítandó tevékenységek és a bevont résztvevők számának megbecslésére összpontosítanak.

A kategória keretében megvalósítandó mobilitási tevékenységeknek összhangban kell állniuk a pályázati útmutató megfelelő részeiben az adott pályázattípusok vonatkozásában ismertetett szabályokkal és elvekkel.

Az akkreditált szervezetek/intézmények vállalják, hogy betartják az Erasmus ifjúsági minőségbiztosítási szabályait, és magas színvonalú mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált ifjúsági szervezetek/intézmények nem jogosultak támogatásra a standard ifjúsági cserék és az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek keretében. Ugyanakkor partneri szerepet tölthetnek be ezekben a projektekben.

Támogathatósági feltételek

A támogatási kérelmekre az alábbi általános feltételek alkalmazandók.

Ki pályázhat?

A pályázati határidő napján érvényes ifjúsági Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények

Támogatható tevékenységek

  • Ifjúsági cserék
  • Ifjúságsegítők szakmai továbbképzési tevékenységei

Emellett a következő tevékenységek valósíthatók meg:

  • Előkészítő látogatások
  • Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek (csak az ifjúságsegítők szakmai továbbképzési tevékenységeivel összefüggésben)

Az egyes tevékenységek leírása és a támogathatósági feltételek a pályázati útmutató releváns részeiben szerepelnek.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. 12 hónap elteltével minden kedvezményezettnek lehetősége lesz arra, hogy projektjét összesen 24 hónapra meghosszabbítsa.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

  • a tárgyévben június 1-jén kezdődő projektekre február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy akkreditált szervezet/intézmény egy pályázati felhívás keretében csak egyszer pályázhat.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

A költségvetés elosztása

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

  • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
  • a kért tevékenységek
  • a támogatás minimális és maximális összege
  • a következő elosztási kritériumok: pénzügyi teljesítmény, minőségi teljesítmény, a benyújtott tevékenységek által megcélzott szakpolitikai prioritások és tematikus területek, valamint földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

Tagged in:  Youth