Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilumo galimybės „Erasmus“ akredituotoms organizacijoms, veikiančioms jaunimo srityje

Akredituotoms organizacijoms teikti paraiškas dėl jaunimo mobilumo veiklos finansavimo (dotacijos paraiškas) yra paprasčiau. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu akreditavimo veiklos planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama veiklos, kurią reikia įgyvendinti, rūšių skaičiaus ir dalyvių skaičiaus nustatymui.

Mobilumo veikla, kuri turi būti įgyvendinama pagal šį veiksmą, turi atitikti taisykles ir principus, nustatytus kiekvienai veiklos rūšiai atitinkamuose šio vadovo skirsniuose.

Akredituotos organizacijos įsipareigoja laikytis „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo reikalų srityje ir vykdyti kokybišką jaunimo mobilumo veiklą.

Akredituotos jaunimo organizacijos negali gauti finansavimo pagal standartinius jaunimo mainų ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektus. Tačiau šiuose projektuose jie gali atlikti partnerių vaidmenį.

Tinkamumo kriterijai

Toliau pateikti bendrieji kriterijai taikomi dotacijos paraiškoms.

Kas gali teikti paraišką?

Organizacija, iki paraiškos pateikimo termino turinti galiojančią „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje.

Reikalavimus atitinkanti veikla

  • Jaunimo mainai
  • Su jaunimu dirbančių asmenų profesinio tobulėjimo veikla

Papildomai gali būti vykdoma ši veikla:

  • Parengiamieji vizitai
  • Sistemos kūrimo ir informavimo veikla (tik su jaunimu dirbančių asmenų profesinio tobulėjimo veiklos atveju)

Kiekvienos iš šių veiklos rūšių aprašymas ir tinkamumo kriterijai apibrėžti atitinkamuose šio vadovo skirsniuose.

Projekto trukmė

Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Po 12 mėnesių visi dotacijos gavėjai turės galimybę pratęsti savo projektą ne daugiau kaip 24 mėnesiais.

Kam teikti paraišką?

Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki:

  • Vasario 20 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku), kai prašoma skirti dotaciją projektams, prasidedantiems tų pačių metų birželio 1 d.

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Kiti kriterijai

Akredituotai organizacijai pagal vieną kvietimą leidžiama teikti tik vieną paraišką.

Prie paraiškos formos turi būti pridėta teisinio atstovo sąžiningumo deklaracija.

Biudžeto paskirstymas

Skiriama dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

  • bendro biudžeto, skirto akredituotų pareiškėjų finansavimui,
  • planuojamos veiklos,
  • mažiausios ir didžiausios dotacijos sumos,
  • šių finansavimo kriterijų: finansinių rezultatų, kokybinių veiklos rezultatų, politikos prioritetų ir veiklos teminių sričių bei geografinės pusiausvyros (jei šį kriterijų taiko nacionalinė agentūra).

Išsamias bazinės ir didžiausios dotacijų paskirstymo taisykles, balų skaičių pagal paskirstymo kriterijus, kiekvieno kriterijaus koeficientą, paskirstymo metodą ir bendrą akredituotiems projektams skirtą biudžetą nacionalinė agentūra paskelbs iki kvietimo teikti pasiūlymus galutinio termino.

Tagged in:  Youth