Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mogućnosti za mobilnost organizacija s Erasmus akreditacijom u području mladih

Akreditirane organizacije imaju mogućnost prijaviti se za financiranje (podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva) za aktivnosti mobilnosti mladih na pojednostavnjen način. Prijave se temelje na prethodno odobrenom akreditacijskom planu aktivnosti pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu broja aktivnosti koje bi se trebale provesti i broja uključenih sudionika.

Aktivnosti mobilnosti koje bi se trebale provesti u okviru ove ključne aktivnosti moraju biti u skladu s pravilima i načelima definiranima za svaku vrstu aktivnosti u odgovarajućim odjeljcima ovog vodiča.

Akreditirane organizacije obvezuju se poštovati Erasmus standarde kvalitete u području mladih i provoditi visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti u području mladih.

Akreditirane organizacije mladih nemaju pravo na financiranje u okviru standardnih razmjena mladih i projekata mobilnosti osoba koje rade s mladima, ali mogu biti partneri u takvim projektima.

Kriteriji prihvatljivosti

Općeniti kriteriji u nastavku odnose se na zahtjeve za bespovratna sredstva.

Tko se može prijaviti?

Organizacije koje na datum roka za prijavu imaju valjanu Erasmus akreditaciju u području mladih

Prihvatljive aktivnosti

  • Razmjene mladih
  • aktivnosti profesionalnog razvoja osoba koje rade s mladima

Uz to se mogu provoditi i sljedeće aktivnosti:

  • Pripremni posjeti
  • aktivnosti za razvoj sustava i informiranje (samo u kombinaciji s aktivnostima profesionalnog razvoja osoba koje rade s mladima).

Opis i kriteriji prihvatljivosti za svaku od tih aktivnosti definirani su u odgovarajućim odjeljcima ovog vodiča.

Trajanje projekta

Početno trajanje svih akreditiranih projekata bit će 15 mjeseci. Nakon 12 mjeseci svi će korisnici imati mogućnost produljiti trajanje svojeg projekta na ukupno 24 mjeseca.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

  • 20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju 1. lipnja iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog vodiča.

Ostali kriteriji

Akreditirana organizacija smije se prijaviti samo jednom po pozivu.

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Dodjela proračunskih sredstava

Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

  • ukupnom proračunu za dodjelu akreditiranim prijaviteljima
  • zatraženim aktivnostima
  • najmanjem i najvećem iznosu bespovratnih sredstava
  • sljedećim kriterijima za dodjelu: financijskim rezultatima, kvalitativnim rezultatima, prioritetima politike i tematskim područjima na koje se odnose aktivnosti za koje se podnosi prijava i geografskoj ravnoteži (ako ih primjenjuje nacionalna agencija).

Nacionalna agencija će prije isteka roka za prijave objaviti detaljna pravila o osnovnim i najvećim iznosima bespovratnih sredstava, bodovanju kriterija za dodjelu, ponderiranju svakog kriterija, načinu dodjele i dostupnim proračunskim sredstvima za akreditirane projekte.

Tagged in:  Youth