Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ -akkreditoinnin nuorisoalalla saaneiden organisaatioden liikkuvuusmahdollisuudet

Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea rahoitusta (avustushakemus) nuorisoliikkuvuustoimintaan yksinkertaistetulla menettelyllä. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan, joten tarkkaa luetteloa ja kuvausta suunnitellusta toiminnasta ei vaadita. Sen sijaan hakemuksissa on tärkeää arvioida toteutettavien toimenpiteiden sekä niihin osallistuvien osallistujien lukumäärä.

Tässä toiminnossa toteutettavassa liikkuvuustoiminnassa on noudatettava kunkin toimintatyypin osalta tämän oppaan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Akkreditoidut organisaatiot sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardeja ja toteuttamaan laadukasta liikkuvuustoimintaa nuorisoalalla.

Akkreditoidut nuorisoalan organisaatiot eivät voi saada rahoitusta yksittäisistä nuorisovaihtohankkeista ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeista. Ne voivat kuitenkin olla kumppaneina tällaisissa hankkeissa.

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan avustushakemuksiin.

Kuka voi hakea?

Organisaatiot, joilla on voimassa oleva Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla hakemusten viimeisenä jättöpäivänä

Tukikelpoinen toiminta

  • Nuorisovaihdot
  • Nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa kehittävä toiminta

Lisäksi voidaan toteuttaa seuraavaa toimintaa:

  • Valmistelevat vierailut
  • Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen (vain nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa kehittävän toiminnan yhteydessä)

Kuvaus kustakin tällaisesta toiminnasta sekä niiden kelpoisuusperusteet esitetään tämän oppaan asianomaisissa luvuissa.

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Kaikilla edunsaajilla on 12 kuukauden jälkeen mahdollisuus jatkaa hankettaan niin, että sen kokonaiskesto on 24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

  • 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) samana vuonna kesäkuun 1. päivänä alkavista hankkeista.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Akkreditoitu organisaatio voi jättää vain yhden hakemuksen ehdotuspyyntöä kohden.

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuutus.

Määrärahat

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

  • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
  • haettu toiminta
  • avustuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
  • seuraavat jakoperusteet: taloudellinen tulos, laadullinen tulos, poliittiset painopisteet ja aihealueet, joita haetulla toiminnalla edistetään, ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

Tagged in:  Youth