Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Erasmus+ -akkreditoinnin nuorisoalalla saaneiden organisaatioden liikkuvuusmahdollisuudet

Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea rahoitusta (avustushakemus) nuorisoliikkuvuustoimintoihin yksinkertaistetulla menettelyllä. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan, joten suunniteltujen toimintojen tarkkaa luetteloa ja kuvausta ei vaadita. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan toteutettavien toimintojen sekä niihin osallistuvien osallistujien lukumäärä.

Tässä toimessa toteutettavissa liikkuvuustoiminnoissa on noudatettava kunkin tyyppisen toiminnon osalta tämän oppaan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Akkreditoidut organisaatiot sitoutuvat noudattamaan Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja ja toteuttamaan laadukkaita liikkuvuustoimintoja nuorisoalalla.

Akkreditoidut nuorisoalan organisaatiot eivät voi saada rahoitusta tavanomaisista nuorisovaihdoista ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeista. Ne voivat kuitenkin olla kumppaneina tällaisissa hankkeissa.

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan avustushakemuksiin.

Tukikelpoiset hakijat

Organisaatiot, joilla on voimassa oleva Erasmus+ -akkreditointi nuorisoalalla hakemusten viimeisenä jättöpäivänä

Tukikelpoinen toiminta

  • Nuorisovaihdot
  • Nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa kehittävä toiminta

Lisäksi voidaan toteuttaa seuraavia toimintoja:

  • Valmistelevat vierailut
  • Järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ (vain nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa kehittävien toimintojen yhteydessä)

Kuvaus kustakin näistä toiminnoista sekä niiden kelpoisuusperusteet esitetään tämän oppaan asianomaisissa luvuissa.

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Kaikilla edunsaajilla on 12 kuukauden jälkeen mahdollisuus jatkaa hankettaan niin, että sen kokonaiskesto on 24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraavaan ajankohtaan mennessä:

  • Kesäkuun 1. päivänä alkavia hankkeita koskevat avustushakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Akkreditoitu organisaatio voi jättää vain yhden hakemuksen ehdotuspyyntöä kohden.

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuus.

Määrärahat

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

  • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
  • haetut toiminnot
  • avustuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
  • seuraavat jakoperusteet: taloudellinen tulos, laadullinen tulos, poliittiset painopisteet ja aihealueet, joita haetuilla toiminnoilla edistetään, ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

Tagged in:  Youth