Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2023.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mobilitetsmuligheder for akkrediterede Erasmus-organisationer på ungdomsområdet

Akkrediterede organisationer kan ansøge om finansiering (tilskudsansøgning) til mobilitetsaktiviteter for unge på en forenklet måde. Ansøgningerne baseres på den tidligere godkendte aktivitetsplan for akkreditering, så der kræves ikke en detaljeret liste over og beskrivelse af de planlagte aktiviteter. I stedet fokuserer ansøgningerne på at anslå antallet af aktiviteter, der skal gennemføres, og antallet af involverede deltagere.

De mobilitetsaktiviteter, der gennemføres under dette tiltag, skal følge de regler og principper, der er fastlagt for hver enkelt aktivitetstype i de respektive afsnit i denne guide.

Akkrediterede organisationer forpligter sig til at overholde Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet og levere mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet på ungdomsområdet.

Akkrediterede ungdomsorganisationer kan ikke modtage støtte under de almindelige ungdomsudvekslinger og mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere. De kan dog påtage sig rollen som partner i disse projekter.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende generelle kriterier gælder for tilskudsansøgninger.

Tilskudsberettigede ansøgere

Organisationer med en gyldig Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet ved ansøgningsfristens udløb.

Tilskudsberettigede aktiviteter

  • Ungdomsudvekslinger
  • Faglige udviklingsaktiviteter for ungdomsarbejdere

Desuden kan følgende aktiviteter gennemføres:

  • forberedende besøg
  • systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter (kun i forbindelse med faglige udviklingsaktiviteter for ungdomsarbejdere).

En beskrivelse af og udvælgelseskriterierne for hver af disse aktiviteter kan findes i de relevante afsnit i denne guide.

Projektets varighed

Alle akkrediterede projekter vil i første omgang have en varighed på 15 måneder. Efter 12 måneder vil alle tilskudsmodtagere få mulighed for at forlænge deres projekt til en samlet varighed på 24 måneder.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

  • 23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes den 1. juni samme år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Andre kriterier

En akkrediteret organisation kan kun indgive én ansøgning for hver indkaldelse.

Ansøgningsskemaet skal vedlægges en tro og love-erklæring fra den lovlige repræsentant.

Budgettildeling

Det tildelte tilskudsbeløb vil afhænge af en række elementer:

  • det samlede budget, der er tilgængeligt for akkrediterede ansøgere
  • de ønskede aktiviteter
  • minimums- og maksimumstilskuddet
  • følgende tildelingskriterier: finansielle resultater, kvalitative resultater, politiske prioriteter og tematiske områder for de aktiviteter, der ansøges om tilskud til, og geografisk balance (hvis anvendt af det nationale agentur).

Detaljerede regler om grund- og maksimumstilskud, pointgivning for tildelingskriterierne, vægtning af hvert enkelt kriterium, tildelingsmetoden og det budget, der er til rådighed til godkendte projekter, vil blive offentliggjort af det nationale kontor inden fristen for indkaldelse af forslag.

Tagged in:  Youth