Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Oportunități de mobilitate pentru organizațiile Erasmus acreditate în domeniul tineretului

Organizațiile acreditate au posibilitatea de a solicita finanțare (cerere de grant) pentru activități de mobilitate a tineretului într-un mod simplificat. Cererile se bazează pe planul de activitate pentru acreditare aprobat anterior, prin urmare, nu este necesar să se prezinte o listă detaliată și o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării numărului de activități care urmează să fie puse în aplicare și a numărului de participanți implicați.

Activitățile de mobilitate care urmează să fie puse în aplicare în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte regulile și principiile stabilite pentru fiecare tip de activitate în secțiunile corespunzătoare din prezentul ghid.

Organizațiile acreditate se obligă să respecte standardele de calitate Erasmus în domeniul tineretului și să desfășoare activități de mobilitate de înaltă calitate în domeniul tineretului.

Organizațiile de tineret acreditate nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul proiectelor standard privind schimburile de tineri și mobilitatea lucrătorilor de tineret. Ele pot participa însă la aceste proiecte în calitate de parteneri.

Criterii de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică pentru cererile de grant.

Candidați eligibili

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul tineretului la termenul-limită de depunere a cererii

Activități eligibile

  • Schimburi de tineri
  • Activități de dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret

În plus, pot fi puse în aplicare următoarele activități:

  • Vizite pregătitoare
  • Activități de dezvoltare a sistemului și de informare (numai împreună cu activitățile de dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret)

Descrierea și criteriile de eligibilitate pentru fiecare dintre aceste activități sunt definite în secțiunile relevante din prezentul ghid.

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

  • 23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 iunie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Alte criterii

O organizație acreditată poate depune doar o singură cerere în cadrul fiecărei cereri de propuneri.

La formularul de candidatură trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

Alocarea bugetului

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

  • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați
  • activitățile solicitate
  • valoarea minimă și valoarea maximă a grantului
  • următoarele criterii de alocare: performanța financiară, performanța calitativă, prioritățile de politică și domeniile tematice abordate de activitățile pentru care se depune cererea și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională)

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

Tagged in:  Youth