Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hakumenettely

<p>Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia niin organisaatioille kuin yksityishenkilöillekin. Valmistelu- ja hakumenettelyt saattavat vaihdella ohjelmaosion mukaan. Lue lisää menettelyistä. </p>

Neuvoja ohjelmaan hakijoille 

Yleinen ehdotuspyyntö

Erasmus+ -ohjelmassa julkaistaan joka vuosi yleinen ehdotuspyyntö, jossa esitellään ohjelman mahdollisuuksia koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla toimiville organisaatioille ja yksityishenkilöille. Ehdotuspyynnössä esitellään ohjelman tavoitteet ja yleiskatsaus sen eri toimista sekä annetaan tietoa potentiaalisten toimijoiden tukikelpoisuudesta, hankkeiden budjeteista ja kestosta sekä eri hakujen määräajoista. Viimeisimpään ehdotuspyyntöön voi tutustua Ehdotus- ja tarjouspyynnöt -osiossa. Lisäksi tietyt ehdotuspyynnöt julkaistaan keskitetysti EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) verkkosivustolla.

Ohjelmaopas

Yleisten ehdotuspyyntöjen piiriin kuuluvien toimien edellytyksiä ja vaatimuksia selostetaan tarkemmin Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Jokaisen hakemista harkitsevan kannattaa tutustua tähän oppaaseen, joka on luettavissa verkossa tai ladattavissa PDF-muodossa. 

Kohderyhmä

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua sekä yksityishenkilöt että organisaatiot. Osallistumisen edellytykset vaihtelevat toimen ja maan mukaan. Ohjelmaan osallistuvia maita on kahdenlaisia: 

  • Ohjelmamaat: voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin.
  • Kumppanimaat: voivat osallistua tiettyihin ohjelman toimiin, jos niitä koskevat kriteerit ja ehdot täyttyvät.

Lisätietoja tukikelpoisista maista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa

Rekisteröityminen 

Jos organisaatio haluaa osallistua Erasmus+ -ohjelmaan, sen edustajan on perustettava EU Login -käyttäjätili ja rekisteröitävä organisaatio. EU Login -todennuspalvelu (aiemmalta nimeltään ECAS) on keskitetty käyttäjien todennuspalvelu, jota käytetään Euroopan komission monissa eri tietojärjestelmissä. 

Se, mihin portaaliin organisaation on rekisteröidyttävä, riippuu siitä, hallinnoiko kyseistä toimea EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) vai kansallinen Erasmus+ -toimisto

Lisätietoa organisaatioiden rekisteröinnistä 

Jos haluat hakea Erasmus+ -ohjelmaan yksityishenkilönä, keskustele asiasta ensin oman organisaatiosi (esim. korkeakoulun) kanssa.

Erasmus+ -ohjelman hallinnointi

Erasmus+ -ohjelmaa hallinnoivat Euroopan komissio, EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), kansalliset toimistot kaikissa ohjelmamaissa ja kansalliset yhteyspisteet joissakin kumppanimaissa.

Euroopan tason keskitettyjä toimia hallinnoivat komissio ja EACEA Brysselissä. Keskitetyissä hankkeissa on kyse laajoista ja strategisista kysymyksistä, joihin haetaan Euroopan laajuisia ratkaisuja.

Hajautettuja toimia hallinnoivat suoraan kunkin ohjelmamaan kansalliset toimistot ja eräiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalliset Erasmus+ -yhteyspisteet. Näitä hankkeita toteutetaan enimmäkseen kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, ja niissä keskitytään maiden väliseen vaihtoon. 

Lisätietoa on Erasmus+ -ohjelman hallinnointi -sivulla. 

Erasmus+ -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet

Yksityishenkilöt

Erasmus+ -ohjelma auttaa kaikenikäisiä kehittämään itseään sekä jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan eri maiden oppilaitoksissa ja organisaatioissa. Lue lisää siitä, mitä mahdollisuuksia ohjelma tarjoaa yksityishenkilöille (esim. opiskelijoille, oppilaitosten henkilökunnalle, harjoittelijoille, opettajille, nuorille ja nuorisotyöntekijöille).  

Organisaatiot

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille ja muille oppilaitoksille, ajatushautomoille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille. Tutustu organisaatioiden toimintamahdollisuuksiin. 

Hakumenettely

Ohjelmaan hakevien on täytettävä hakulomake. Ohjelman eri osioilla on erityyppisiä lomakkeita.

Useimmat lomakkeet ovat verkkolomakkeita (ks. ohjeet). 

Kansallisten toimistojen hallinnoimiin hajautettuihin toimiin liittyvät hakemukset tehdään Erasmus+ -hakuportaalissa.

EACEAn hallinnoimiin keskitettyihin toimiin liittyvistä lomakkeista ja hakumenettelyistä on tietoa EACEAn verkkosivustolla.

Lisätietoa hakijoille

Lisätietoa hakemusten arvioinnista on ohjelmaoppaan C-osassa (Tietoa hakijoille).

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens