Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Liikkuvuus- ja opintosopimukset

Näissä asiakirjoissa esitetään kriteerit, jotka on hyväksyttävä ja joita on noudatettava Erasmus+ -ohjelmia toteuttavien eri osapuolten kesken.

Liikkuvuussopimus

Sopimuksessa vahvistetaan ulkomaanjaksolla noudatettava opetus- tai kouluttautumisohjelma.

Liikkuvuussopimusten mallit

Opintosopimus

Sopimuksella varmistetaan opiskelijavaihdon avoin ja tehokas valmistelu.

Opintosopimusten mallit ja niitä koskevat ohjeet

Korkeakoulujen välinen sopimus

Sopimuksella luodaan puitteet korkeakoulujen väliselle opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuudelle.

Yksityiskohtaiset tiedot sopimuksesta ja asiakirjamallit