Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sanasto - Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus

Kaikki muut kuin ammatillisen aikuiskoulutuksen muodot, jotka voivat kuulua virallisen koulutuksen taikka epävirallisen tai arkioppimisen piiriin (ammatillinen jatkokoulutus, ks. ”ammatillinen koulutus”).

Aikuisopiskelija

Aikuinen henkilö, joka on suorittanut peruskoulutuksen tai ei enää osallistu siihen ja palaa jonkin tyyppisen ei-ammatillisen jatkuvan oppimisen (virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen) pariin. Erasmus+ -hankkeissa aikuisopiskelijoiksi ei katsota Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvien alojen opetushenkilöstön jäseniä (kuten opettajia, valmentajia, kouluttajia tai korkeakoulujen ja nuorisoalan henkilöstöä). Henkilöstön jäsenet, joilla on virallinen yhteys siihen koulutusalan organisaatioon, jossa he työskentelevät (koulu, ammatillinen oppilaitos, korkeakoulutuksen tai aikuiskoulutuksen organisaatio), voivat osallistua henkilöstölle tarkoitettuun toimintaan kyseisellä Erasmus+ -ohjelman alalla.

Tagged in:  Aikuisoppilaitosten henkilöstö