Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

D-osa – Sanasto

Seuraavassa luvussa esitetään keskeisten käsitteiden ja Erasmus+ -ohjelmaan liittyvien yleisesti käytettyjen termien määritelmät. Sanasto on jaettu aakkosjärjestyksen mukaisiin osioihin, jotka kattavat yhteisen terminologian, sekä erityisiin vain tiettyyn alaan liittyviä käsitteitä sisältäviin osioihin.

  • Yhteiset termit
  • Korkea-asteen koulutus
  • Ammatillinen koulutus
  • Aikuiskoulutus
  • Nuorisoala