Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dohody o mobilitě a studijní smlouvy

Tyto dokumenty stanoví různá kritéria, která mají být schválena a dodržována různými stranami účastnícími se programů Erasmus.

Dohoda o mobilitě

Stanoví program výuky / odborné přípravy, který je třeba dodržovat.

Šablony dohod o mobilitě

Studijní smlouva

Stanoví transparentní a účinnou přípravu studentských výměn.

Pokyny a šablony pro studijní smlouvy

Interinstitucionální dohoda

Stanoví rámcové podmínky pro mobilitu studentů a zaměstnanců, která probíhá mezi vysokoškolskými institucemi.

Podrobnosti o dohodě a vzorové dokumenty