Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odpovědi na vaše otázky

Níže najdete odpovědi na některé z nejčastějších otázek týkajících se programu Erasmus+. Jedná se pouze o výběr. Podívejte se také na část Příležitosti nebo využijte Kontakty, pokud nenajdete, co hledáte.

Projděte si nejdříve již zodpovězené otázky – může mezi nimi být odpověď, kterou hledáte.

Časté dotazy

Většiny příležitostí se mohou zúčastnit i jednotlivci z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska nebo Turecka, neboť tyto nečlenské země jsou k programu Erasmus+ přidruženy.

Některé příležitosti jsou otevřeny i jednotlivcům z ostatních zemí mimo EU, například společné magisterské studium Erasmus Mundus nebo mezinárodní rozměr studentských a zaměstnaneckých výměnných pobytů (pokud se daná univerzita účastní) a výměnné programy pro mladé lidi.

Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Do akcí programu Erasmus+ se mohou zapojit dva typy zemí.

Členské státy a třetí země přidružené k programu

Ty se mohou plně zapojit do všech akcí programu Erasmus+. Jde o všechny země EU, členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kandidátské země EU a další země. Dříve se označovaly jako programové země.

Třetí země nepřidružené k programu

Tyto země se mohou účastnit pouze některých akcí programu Erasmus+. Patří k nim mnoho zemí z celého světa. Dříve se označovaly jako partnerské země.

Viz úplný seznam způsobilých zemí

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Postup předkládání žádosti o účast v programu Erasmus+ se liší v závislosti na tom, zda jste jednotlivec nebo organizace a v závislosti na tom, zda je konkrétní projekt financován národní agenturou nebo Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu. Více informací o postupu podávání žádostí, včetně šablon a vzorových formulářů, najdete v části Jak podat žádost.

Jste-li organizace účastnící se programu Erasmus+, můžete k tomu použít tuto kalkulačku. Všechny vzdálenosti se zobrazí jako přímá vzdušná čára.

Upozornění: Kalkulačka neslouží k určení toho, kolik finančních prostředků obdržíte. Celková částka finančních prostředků závisí na několika různých faktorech, například na výši správních nákladů, které organizacím a národním agenturám zapojeným do programu vzniknou. 

Konečné rozhodnutí o výši úhrady cestovních nákladů vydá národní agentura, která žádost posuzuje.