Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odpovědi na vaše otázky

Níže najdete odpovědi na některé z nejčastějších otázek týkajících se programu Erasmus+. Jedná se pouze o výběr. Podívejte se také na část Příležitosti nebo využijte Kontakty, pokud nenajdete, co hledáte.

Projděte si nejdříve již zodpovězené otázky – může mezi nimi být odpověď, kterou hledáte.

Potřebujete informace o tom, jak koronavirová krize ovlivnila program Erasmus+ a aktivity Evropského sboru solidarity? Projděte si stránku věnovanou dopadu koronaviru.

Časté dotazy

Ano, osoby z třetích zemí se mohou účastnit většiny projektů, pokud jsou z některé z programových zemí. Některé příležitosti, například společné magisterské programy Erasmus Mundus, mohou využít i občané partnerských zemí. Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Postup předkládání žádosti o účast v programu Erasmus+ se liší v závislosti na tom, zda jste jednotlivec nebo organizace a v závislosti na tom, zda je konkrétní projekt financován národní agenturou nebo Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu. Více informací o postupu podávání žádostí, včetně šablon a vzorových formulářů, najdete v části Jak podat žádost.

Kalkulátor vzdálenosti. Všechny vzdálenosti se zobrazí jako přímá vzdušná čára.

Informace týkající se evropského systému přenosu a akumulace kreditů jsou k dispozici na stránkách věnovaných vzdělávání a odborné přípravě.

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Národní agentury existují pouze v programových zemích. V některých ostatních zemích existují národní kanceláře Erasmus+. Pokud u vás žádná z nich není a chcete žádat jako jednotlivec, obraťte se na místní instituci (např. ministerstvo) odpovědnou za vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Pokud zastupujete nějakou organizaci, můžete se přes službu EuropeDirect obrátit na Evropskou komisi.

Organizace, které se chtějí do programu Erasmus+ zapojit, se musí nejprve zaregistrovat.

Na které platformě registrace probíhá, záleží na tom, zda je akce, o níž máte zájem, spravována Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nebo národní agenturou programu.

Více informací najdete v části Registrace organizací.