Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odpovědi na vaše otázky

<p>Níže najdete odpovědi na některé z nejčastějších otázek týkajících se programu Erasmus+. Nezapomeňte si projít část <a href="[node:1467:url]">Příležitosti</a> nebo využijte <a href="[node:1474:url]"> kontaktní údaje</a> a obraťte se na naše pracovníky, pokud se vám nedaří najít to, co hledáte.</p>

<p>Projděte si aktuální otázky a odpovědi.</p>

<p>Potřebujete informace o tom, jak <strong>koronavirová</strong> krize ovlivnila program Erasmus+ a aktivity Evropského sboru solidarity? <a href="[node:3719:url]">Podívejte se na stránku věnovanou dopadu koronaviru</a>.</p>

Jak se vypočítává cestovní vzdálenost ke stanovení výše grantu u jednotlivců?

Kalkulátor vzdálenosti. Všechny vzdálenosti se zobrazí jako přímá vzdušná čára.

Kde najdu formuláře žádostí o účast v programu Erasmus+?

Postup předkládání žádosti o účast v programu Erasmus+ se liší v závislosti na tom, zda jste jednotlivec nebo organizace a v závislosti na tom, zda je konkrétní projekt financován národní agenturou nebo Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu. Více informací o postupu podávání žádostí, včetně šablon a vzorových formulářů, najdete v části Jak podat žádost.

Jak se podává žádost o účast na odborném vzdělávání pro zaměstnance?

Informace o možnostech tohoto typu najdete v části odborné vzdělávání pro zaměstnance.

Nejsem občanem EU – mohou se programu zúčastnit?

Ano, osoby z třetích zemí se mohou účastnit většiny projektů, pokud jsou z některé z programových zemí. Některé příležitosti, například společné magisterské programy Erasmus Mundus, mohou využít i občané partnerských zemí. Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Kde se dozvím, zda má naše organizace nárok na financování z programu Erasmus+?

Kritéria se u jednotlivých příležitostí liší. Projděte si jednotlivé příležitosti a informace v příručce k programu.

Kde najdu informace o evropském systému přenosu a akumulace kreditů a související dokumenty?

Informace týkající se evropského systému přenosu a akumulace kreditů jsou k dispozici na stránkách věnovaných vzdělávání a odborné přípravě.

Jak lze získat z programu Erasmus+ stipendium na postgraduální studium?

Informace o stipendiích pro postgraduální studium najdete na internetových stránkách společného magisterského studia Erasmus Mundus.

Chci se programu Erasmus+ zúčastnit, ale nepodařilo se mi najít naši národní agenturu. Co mám dělat?

Národní agentury existují pouze v programových zemích. V některých ostatních zemích existují národní kanceláře Erasmus+. Pokud u vás žádná z nich není a chcete žádat jako jednotlivec, obraťte se na místní instituci (např. ministerstvo) odpovědnou za vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Pokud zastupujete nějakou organizaci, můžete se přes službu EuropeDirect obrátit na Evropskou komisi.

Kde najdu pokyny týkající se finanční stránky programu Erasmus+?

Informace týkající se financování a finanční pravidla najdete v příručce k programu Erasmus+.

Mohou o financování v rámci programu Erasmus+ žádat africké země, africké vládní agentury nebo instituce?

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Kde najdu podrobnější informace o projektech financovaných z programu Erasmus+?

Všechny projekty financované z rámci programu Erasmus+ najdete na stránkách věnovaných výsledkům projektů.

Mohou půjčku pro studenty magisterského studia Erasmus+ využít všichni studenti bez rozdílu?

Podmínky půjček pro studenty magisterského studia v rámci programu Erasmus se u jednotlivých úvěrových organizací liší. Obvykle ale mohou žádat pouze studenti vyjíždějící do nebo přijíždějící ze země, v níž se úvěry poskytují.

Frequently asked questions

Ano, osoby z třetích zemí se mohou účastnit většiny projektů, pokud jsou z některé z programových zemí. Některé příležitosti, například společné magisterské programy Erasmus Mundus, mohou využít i občané partnerských zemí. Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Postup předkládání žádosti o účast v programu Erasmus+ se liší v závislosti na tom, zda jste jednotlivec nebo organizace a v závislosti na tom, zda je konkrétní projekt financován národní agenturou nebo Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu. Více informací o postupu podávání žádostí, včetně šablon a vzorových formulářů, najdete v části Jak podat žádost.

Kalkulátor vzdálenosti. Všechny vzdálenosti se zobrazí jako přímá vzdušná čára.

Informace týkající se evropského systému přenosu a akumulace kreditů jsou k dispozici na stránkách věnovaných vzdělávání a odborné přípravě.

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Národní agentury existují pouze v programových zemích. V některých ostatních zemích existují národní kanceláře Erasmus+. Pokud u vás žádná z nich není a chcete žádat jako jednotlivec, obraťte se na místní instituci (např. ministerstvo) odpovědnou za vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Pokud zastupujete nějakou organizaci, můžete se přes službu EuropeDirect obrátit na Evropskou komisi.

Organizace, které se chtějí do programu Erasmus+ zapojit, se musí nejprve zaregistrovat.

Na které platformě registrace probíhá, záleží na tom, zda je akce, o níž máte zájem, spravována Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nebo národní agenturou programu.

Více informací najdete v části Registrace organizací.