Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kontaktní údaje

Pokud jste zde hledané informace nenašli, můžete se obrátit na některý z následujících subjektů.

Slide

Na koho se obrátit

Národní agentury

Kontakt na jednotlivé národní agentury spravující Erasmus+ v programových zemích Na agentury je možné se rovněž obracet v případě technických problémů s přihláškou.

Národní kanceláře programu Erasmus+

Národní kanceláře programu Erasmus+ pomáhají Evropské komisi a místním orgánům při provádění programu v některých partnerských zemích.

National Focal Points

Supporting Erasmus+ participation in countries in Africa, Asia-Pacific, the Middle East and the Americas.

Další relevantní informace o programu