Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak podat žádost

This page focuses on guidance for organisations to apply for grants and calls for proposals under Erasmus+ and the European Solidarity Corps.

If you’re looking to apply by yourself to one of these programmes, please see 'How to take part'.

Tato stránka je určena organizacím, které se chtějí ucházet o granty a výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Pokud se chcete do některého z těchto programů přihlásit jako jednotlivec, využijte část Jak se zúčastnit.

Připravte svou přihlášku podle pokynů v příručce k programu

Vaše přihláška bude hodnocena na základě kritérií popsaných v příručce k programu.

Před vyplňováním přihlášky si projděte kapitoly týkající se podávání přihlášek, specifických akcí a dalších informací pro účastníky.

Formuláře přihlášek

Budete muset vyplnit příslušnou přihlášku – a to podle toho, které části programu se chcete zúčastnit.

Pro decentralizované činnosti řízené národními agenturami využijte stránky Erasmus+ a stránky Evropského sboru solidarity.

Pokud hledáte informace o centralizovaných činnostech řízených Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu, navštivte její stránku Jak získat grant.

Jak poznat, pod kterou organizaci vaše činnost spadá?

Tj. která akce je řízena národní agenturou (decentralizované) a která výkonnou agenturou (centralizované)?

Jak zjistit, kdo řídí kterou činnost a kde je třeba podat přihlášku

Nezapomeňte

Před podáním přihlášky se nezapomeňte u příslušné organizace zaregistrovat.

Informace o registraci

Podání přihlášek společně s partnerským subjektem

K vyhledávání potenciálních partnerů můžete využít portálu EU pro financování a nabídková řízení: Funding & Tender Opportunities Portal.

Vyhledávání potenciálních partnerů pro váš projekt

Po podání přihlášky

Jak zjistit stav vaší podané přihlášky