Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak podat žádost

Tato stránka je určena organizacím, které se chtějí ucházet o granty a výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Pokud se chcete do některého z těchto programů přihlásit jako jednotlivec, využijte část Jak se zúčastnit.

Připravte svou přihlášku podle pokynů v příručce k programu

Vaše přihláška bude hodnocena na základě kritérií popsaných v příručce k programu.

Před vyplňováním přihlášky si projděte kapitoly týkající se podávání přihlášek, specifických akcí a dalších informací pro účastníky.

Formuláře přihlášek

Budete muset vyplnit příslušnou přihlášku – a to podle toho, které části programu se chcete zúčastnit.

Pro decentralizované činnosti řízené národními agenturami využijte stránky Erasmus+ a stránky Evropského sboru solidarity.

Pokud hledáte informace o centralizovaných činnostech řízených Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu, navštivte její stránku Jak získat grant.

Jak poznat, pod kterou organizaci vaše činnost spadá?

Tj. která akce je řízena národní agenturou (decentralizované) a která výkonnou agenturou (centralizované)?

Jak zjistit, kdo řídí kterou činnost a kde je třeba podat přihlášku

Nezapomeňte

Před podáním přihlášky se nezapomeňte u příslušné organizace zaregistrovat.

Informace o registraci

Podání přihlášek společně s partnerským subjektem

K vyhledávání potenciálních partnerů můžete využít portálu EU pro financování a nabídková řízení: Funding & Tender Opportunities Portal.

Vyhledávání potenciálních partnerů pro váš projekt

Po podání přihlášky

Jak zjistit stav vaší podané přihlášky