Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Část B – Informace o akcích zahrnutých v této příručce

V této části jsou obsaženy následující informace o všech akcích a aktivitách zahrnutých v příručce k programu Erasmus+:

 • popisy jejich cílů a očekávaného dopadu,
 • popisy podporovaných aktivit,
 • tabulky s kritérii pro posuzování návrhů projektů,
 • další informace napomáhající lepšímu pochopení jednotlivých typů podporovaných projektů,
 • popisy pravidel financování.

Žadatelům je doporučeno, aby si před podáním žádosti důkladně pročetli tu část příručky, jež se týká akce, v rámci které chtějí podat žádost, jakož i obecné informace o prioritách, cílech a klíčových charakteristikách programu.

Jaké akce jsou v této příručce uvedeny?

Oddíly „Klíčová akce 1“, „Klíčová akce 2“ a „Klíčová akce 3“ uvádějí tyto akce:

Klíčová Akce 1:

 • Projekty mobility pro účastníky vzdělávání a zaměstnance/pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě, školním vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti práce s mládeží
 • Aktivity participace mládeže
 • DiscoverEU – akce pro začlenění
 • Mobilita pracovníků v oblasti sportu
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Klíčová Akce 2:

 • Partnerství pro spolupráci, která zahrnují:
  • kooperativní partnerství,
  • partnerství malého rozsahu. 
 • Partnerství na podporu špičkové úrovně, která zahrnují:
  • centra excelence odborného vzdělávání,
  • akce Erasmus Mundus.
 • Partnerství pro inovace:
  • aliance pro inovace,
  • výhledové projekty.
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu
 • Neziskové evropské sportovní akce

Klíčová Akce 3:

 • Evropská mládež spolu

Akce Programu Jean Monnet:

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Kromě toho jsou některé akce programu realizovány prostřednictvím konkrétních výzev k předkládání návrhů, které řídí přímo Evropská komise nebo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu. Více podrobností je uvedeno v ročním pracovním programu Erasmus+ a na internetových stránkách Evropské komise a výkonné agentury.