Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Příručka k programu Erasmus+

Jak funguje Erasmus+ vám vysvětlí naše příručka

Slide

Aktuální verze

Verze 1 z 28.11.2023.

Informace o příručce k programu

Pokud potřebujete vědět, jak Erasmus+ funguje, je nutné si pečlivě pročíst příručku k programu Erasmus+. Ta poskytuje zúčastněným organizacím a jednotlivcům komplexní seznam příležitostí, které se z programu podporují.

Je nedílnou součástí výzvy k podávání návrhů, která se k tomuto programu váže.

Kdo by si příručku měl přečíst

Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Dokument obsahuje:

  • informace o prioritách programu
  • informace o podporovaných typech činností
  • informace o finančních prostředcích vyčleněných na různé činnosti
  • podrobné informace o podmínkách účasti

Jak pracovat s nejnovější verzí

Příručka k programu je zveřejněna v internetovém formátu nebo jako pdf ke stažení.

Online

Jedná se o přístupný internetový formát s funkcí vyhledávání.

Procházet příručku k programu online

Download

Related documents

Dostupné jazyky

Příručka je nyní k dispozici ve 23 jazycích.

V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi.

Předchozí verze

Archiv

Chcete-li zobrazit starší verze příručky k programu, navštivte prosím archiv.

Jak žádat o finanční prostředky z programu Erasmus+

Chcete se dozvědět, jak se ucházet o příležitosti v rámci programu Erasmus+?

Informace o postupu podávání žádosti

Žádosti podávané organizacemi

Zájemci z řad organizací se vyzývají, aby podali žádost buď prostřednictvím své národní agentury, nebo prostřednictvím Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.