Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Krok 1: Registrácia

Všetci žiadatelia, ktorí ešte nie sú registrovaní, sa musia zaregistrovať na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou:

Na zaregistrovanie na portáli financovania a ponúk musí právny zástupca žiadateľa vykonať tieto kroky:

  • vytvoriť účet EU Login (pokiaľ osoba zastupujúca žiadateľa takýto účet ešte nemá vytvorený). Nové účty EU Login možno vytvoriť na tomto webovom sídle:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/,

  • prejsť na portál financovania a ponúk na stránke:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home a (v prípade potreby) zaregistrovať sa v mene organizácie/skupiny, ktorú zastupujú. Na portáli sú dostupné usmernenia a často kladené otázky.

Žiadateľ sa registruje len raz. Po dokončení registrácie žiadateľ získa identifikačný kód PIC[1]. PIC je jedinečný identifikátor potrebný na podávanie žiadostí, ktorý žiadateľovi umožňuje vyplniť formulár žiadosti jednoduchším spôsobom (t. j. po zadaní kódu PIC do formulára žiadosti sa v žiadosti automaticky zobrazia všetky informácie, ktoré žiadateľ poskytol pri registrácii).

V prípade akcií riadených národnými agentúrami programu Erasmus+:

Na zaregistrovanie do systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity musí právny zástupca žiadateľa vykonať tieto kroky:

Žiadatelia sa registrujú len raz. Po dokončení registrácie žiadateľ získa identifikačné číslo organizácie.

Žiadateľ si prostredníctvom systému na registráciu organizácií pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity môže skontrolovať svoje identifikačné číslo organizácie alebo zmeniť niektoré informácie, ktoré sú s ním spojené.

Po vložení identifikačného čísla organizácie do formulára sa načítajú všetky informácie, ktoré žiadateľ poskytol v čase registrácie, a zobrazia sa vo formulári.

DÔKAZ O PRÁVNOM POSTAVENÍ:

Počas registrácie musia žiadatelia zároveň nahrať tieto dokumenty:

Pri grantoch vyšších ako 60 000 EUR môže byť potrebné, aby žiadatelia odovzdali osobitné dokumenty ako dôkaz svojej finančnej kapacity. Ďalšie informácie nájdete v časti Podmienky účasti.

  1. PIC je povinný údaj vo formulári žiadosti.