Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

1. Korak: Registracija

Svi se prijavitelji, ako već nisu, moraju registrirati na https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

Za aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija

Pri registriranju u sustav za podnošenje prijava portala Funding & tender opportunities pravni zastupnik prijavitelja mora poduzeti sljedeće korake:

  • otvoriti korisnički račun, odnosno takozvani račun za EU Login (osim ako osoba koja zastupa prijavitelja već ima takav račun). Novi računi za EU Login mogu se otvoriti ovdje: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • pristupiti portalu Funding & tender opportunities na
    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home te se registrirati (ako je primjenjivo) u ime organizacije/skupine koju zastupa. Na portalu su dostupne smjernice i često postavljana pitanja.
    Prijavitelj se registrira samo jednom u Registru sudionika Europske [fn]komisije[ft/]Europska komisija ima elektronički registar organizacija koje sudjeluju u različitim programima EU-a, takozvani Registar sudionika.[/fn], nakon čega dobiva [fn]PIC[ft/]PIC je obvezan podatak u prijavnom obrascu.[/fn]. Ta je oznaka jedinstveni deveteroznamenkasti broj potreban za podnošenje prijava, a omogućuje jednostavnije popunjavanje prijavnog obrasca (tj. kad prijavitelj unese PIC u obrazac, on će se automatski popuniti svim podacima koje je unio u fazi registracije).

Za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+:

Pri registriranju u sustavu za registraciju organizacija za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, pravni zastupnik prijavitelja mora poduzeti sljedeće korake:

Prijavitelj se registrira samo jednom, nakon čega dobiva identifikacijsku oznaku (ID) organizacije.

Prijavitelj svoj ID organizacije može provjeriti ili promijeniti neke od informacija koje su s njim povezane putem sustava za registraciju organizacija za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Unošenjem ID-a organizacije u obrazac on će se automatski popuniti svim podacima koje je prijavitelj unio u fazi registracije.

Dokaz o pravnom statusu

U procesu registracije prijavitelji moraju priložiti i sljedeće dokumente:

Za bespovratna sredstva koja prelaze 60 000 EUR prijavitelji će možda morati priložiti posebne dokumente kao dokaz financijske sposobnosti. Više pojedinosti potražite u odjeljku „Kriteriji za odabir” u nastavku.