Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Etapa 1: Înregistrare

Toți solicitanții trebuie să fie înregistrați https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, dacă nu au făcut deja acest lucru.

Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă

Pentru a se înregistra în Sistemul electronic de depunere al Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații al Comisiei, reprezentantul legal al solicitantului trebuie să parcurgă următoarele etape:

  • crearea unui cont de utilizator, așa-numitul EU Login account (dacă persoana care reprezintă solicitantul nu are deja un cont). Noile conturi EU Login pot fi create la următoarea adresă de internet: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • accesarea Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații la adresa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home și înregistrarea (dacă este cazul) în numele organizației/grupului pe care îl reprezintă. Pe portal, sunt disponibile orientări și întrebări frecvente.

    Solicitantul trebuie să se înregistreze doar o singură dată prin intermediul Registrului participanților al Comisiei Europene1 . După finalizarea înregistrării, solicitantul va obține un PIC2 . PIC este un identificator unic format din 9 cifre, necesar pentru depunerea cererilor, care îi permite solicitantului să completeze formularul de cerere într-un mod mai simplu (mai exact, prin introducerea PIC în formular, toate informațiile furnizate de solicitant în etapa de înregistrare vor fi completate automat în formularul respectiv).

Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+

Pentru înregistrarea în sistemul de înregistrare a organizațiilor al programului Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate, reprezentantul legal al solicitantului trebuie să parcurgă următorii pași:

Solicitanții trebuie să se înregistreze o singură dată. După finalizarea înregistrării, solicitantul va obține un ID de organizație.

O organizație își poate verifica ID-ul de organizație sau modifica unele informații asociate acestuia prin sistemul de înregistrare a organizațiilor al programului Erasmus+ și al Corpului European de Solidaritate.

Prin introducerea ID-ului organizației în formular, se vor încărca toate informațiile furnizate de solicitant în etapa de înregistrare, iar acestea vor fi afișate în formular.

Dovada formei juridice

Ca parte a procesului de înregistrare, solicitanții trebuie să încarce, de asemenea, următoarele documente:

Pentru granturile care depășesc 60 000 EUR, este posibil să fie necesar ca solicitanții să încarce documente specifice pentru a face dovada capacității lor financiare. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Criterii de selecție” de mai jos.

  • 1 Comisia Europeană dispune de un registru online al organizațiilor participante la diferite programe ale UE, denumit Registrul participanților. ↩ back
  • 2 PIC este o informație obligatorie în formularul de cerere. ↩ back