Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Ako sa predkladá žiadosť v rámci Programu Erasmus+?

Pri predkladaní projektu v rámci programu Erasmus+ musí žiadateľ postupovať podľa týchto štyroch krokov:

  1. registrácia. Každý žiadateľ sa musí zaregistrovať:
    1. v prípade akcií riadených výkonnou agentúrou sa žiadatelia, prepojené subjekty a pridružení partneri musia zaregistrovať na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal) 1 a musia získať identifikačný kód účastníka (PIC) 2 . Organizácie/skupiny, ktoré už získali PIC prostredníctvom účasti na iných programoch EÚ, sa nemusia znovu registrovať. PIC získaný pri predchádzajúcej registrácii platí aj pri podávaní žiadostí v rámci programu Erasmus+;
    2. v prípade akcií riadených národnými agentúrami sa žiadatelia, ktorí ešte nie sú registrovaní, musia zaregistrovať prostredníctvom systému na registráciu organizácií na adrese https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a získať identifikačné číslo (ID) organizácie;
  2. kontrola súladu s kritériami programu pre danú akciu/oblasť;
  3. kontrola finančných podmienok;
  4. vyplnenie formulára žiadosti a jeho predloženie.