Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Postup pri podávaní žiadosti v rámci programu Erasmus+

Pri predkladaní projektu v rámci programu Erasmus+ musí žiadateľ postupovať podľa týchto štyroch krokov:

1. registrácia. Každý žiadateľ sa musí zaregistrovať:

  • v prípade akcií riadených výkonnou agentúrou sa žiadatelia, prepojené subjekty a pridružení partneri musia zaregistrovať na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal) a musia získať identifikačný kód účastníka (PIC). Organizácie/skupiny, ktoré už získali PIC prostredníctvom účasti na iných programoch EÚ, sa nemusia znovu registrovať. PIC získaný pri predchádzajúcej registrácii platí aj pri podávaní žiadostí v rámci programu Erasmus+,
  • v prípade akcií riadených národnými agentúrami sa žiadatelia, ktorí ešte nie sú registrovaní, musia zaregistrovať prostredníctvom systému na registráciu organizácií na adrese https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc pre Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a získať identifikačné číslo (ID) organizácie;

2. kontrola súladu s kritériami programu pre danú akciu/oblasť;

3. kontrola finančných podmienok;

4. vyplnenie formulára žiadosti a jeho predloženie.

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}