Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

1. Posms. Reģistrēšana

Visiem pieteikumu iesniedzējiem jāreģistrējas https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, ja tas vēl nav izdarīts.

Attiecībā uz pasākumiem, ko Pārvalda Izpildaģentūra

Lai reģistrētos Finansēšanas un iepirkumu iespēju portāla elektroniskās iesniegšanas sistēmā, pieteikuma iesniedzēja likumīgajam pārstāvim jārīkojas, kā aprakstīts tālāk.

  • Jāizveido lietotāja konts — tā sauktais EU Login konts (ja personai, kura pārstāv pieteikuma iesniedzēju, vēl nav konta). Jaunus EU Login kontus var izveidot šādā tīmekļa vietnē: https://webgate.ec.europa.eu/cas/.
  • Jāpiekļūst Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālam adresē https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home un jāreģistrējas (attiecīgajos gadījumos) tās organizācijas/grupas vārdā, kuru tas pārstāv. Norādījumi un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem ir pieejamas portālā.

Pieteikuma iesniedzējam jāreģistrējas tikai vienreiz — Eiropas Komisijas dalībnieku reģistrā1 . Kad reģistrācija ir pabeigta, pieteikuma iesniedzējs iegūst DIK2 . DIK, kas ir unikāls deviņu ciparu identifikators un ir vajadzīgs pieteikumu iesniegšanai, ļauj pieteikuma iesniedzējam aizpildīt pieteikuma veidlapu vienkāršāk (t. i., ierakstot veidlapā DIK numuru, veidlapā tiek automātiski parādīta visa informācija, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis reģistrācijas posmā).

Attiecībā uz pasākumiem, ko pārvalda “Erasmus+” Valstu Aģentūras

Lai reģistrētos programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa organizāciju reģistrācijas sistēmā, pieteikuma iesniedzēja likumīgajam pārstāvim jārīkojas, kā aprakstīts turpmāk.

Pieteikumu iesniedzējiem jāreģistrējas tikai vienreiz. Kad reģistrācija ir pabeigta, pieteikuma iesniedzējs iegūst organizācijas ID.

Pieteikuma iesniedzējs var pārbaudīt savu organizācijas ID vai mainīt daļu ar to saistītās informācijas, izmantojot programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa organizāciju reģistrācijas sistēmu.

Organizācijas ID ievadīšana veidlapā ielādēs visu informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs sniedzis reģistrācijas posmā, un parādīs to veidlapā.

Apliecinājums par juridisko statusu

Reģistrācijas procesa ietvaros pieteikuma iesniedzējiem arī jāaugšuplādē šādi dokumenti:

Attiecībā uz dotācijām, kas pārsniedz 60 000 EUR, pieteikumu iesniedzējiem var būt nepieciešams augšupielādēt konkrētus dokumentus, lai apliecinātu savas finansiālās spējas. Plašāku informāciju skatīt turpmāk sadaļā “Atlases kritēriji”.

  • 1 Eiropas Komisijai ir tiešsaistes reģistrs, kurā reģistrētas organizācijas, kas piedalās dažādās ES programmās, un to dēvē par dalībnieku reģistru. ↩ back
  • 2 DIK ir pieteikuma veidlapā obligāti norādāma informācija. ↩ back