Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kontakt

Ak na tejto stránke nenájdete, čo hľadáte, môžete sa pokúsiť kontaktovať jednu z týchto služieb.

Slide

Koho môžete kontaktovať?

Národné agentúry

Kontaktné údaje všetkých národných agentúr, ktoré sú zodpovedné za správu programu v krajinách zapojených do programu. Sú tiež prvým kontaktným miestom v prípade technických problémov pri vypĺňaní formulárov žiadostí.

Národné kancelárie programu Erasmus+

Národné kancelárie programu Erasmus+ pomáhajú Európskej komisii a miestnym orgánom pri vykonávaní programu Erasmus+ v niektorých partnerských krajinách.

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

Otázky týkajúce sa častí programu Erasmus+, ktoré riadi Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, môžete klásť prostredníctvom osobitného kontaktného formulára.

National Focal Points

Supporting Erasmus+ participation in countries in Africa, Asia-Pacific, the Middle East and the Americas.

Iný obsah, ktorý by vás mohol zaujímať