Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Pass 1: Reġistrazzjoni

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homeL-applikanti kollha jridu jiġu rreġistrati https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc jekk ma jkunux diġà rreġistraw.

Għal azzjonijiet ġestiti mill-aġenzija eżekuttiva:

Biex tirreġistra fil-Portal tal-opportunitajiet ta’ Finanzjament u Offerti, ir-rappreżentant legali tal-applikant għandu jwettaq il-passi li ġejjin:

  • Joħloq kont tal-Login tal-UE (sakemm il-persuna li tirrappreżenta lill-applikant ma jkollhiex kont diġà). Il-kontijiet il-ġodda tal-Login tal-UE jistgħu jinħolqu permezz tas-sit web li ġej: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Taċċessa l-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u Offerti fuq: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home u jirreġistraw (jekk applikabbli) f’isem l-organizzazzjoni/il-grupp li jirrappreżentaw. Gwida u Mistoqsijiet Komuni huma disponibbli fuq il-portal. L-applikant għandu bżonn jirreġistra darba biss. Ladarba r-reġistrazzjoni tkun lesta, l-applikant se jikseb PIC1 . Il-PIC, li huwa identifikatur uniku u huwa neċessarju għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet, jippermetti lill-applikant jimla l-formola tal-applikazzjoni b’mod sempliċi (jiġifieri billi jiddaħħal in-numru tal-PIC fil-formola, l-informazzjoni kollha pprovduta mill-applikant fl-istadju tar-reġistrazzjoni se tintwera awtomatikament fil-formola).

Għal azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-ERASMUS+:

Biex tirreġistra fis-sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, ir-rappreżentant legali tal-applikant għandu jwettaq il-passi li ġejjin:

  • Oħloq Kont tal-Login tal-UE (sakemm l-applikant ma jkollux kont). Il-kontijiet il-ġodda tal-Login tal-UE jistgħu jinħolqu permezz tas-sit web li ġej: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
  • Aċċessa s-sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni għall-Erasmus+ u l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc u rreġistra (jekk applikabbli) f’isem l-organizzazzjoni/il-grupp li jirrappreżenta. L-applikanti jeħtieġ li jirreġistraw darba biss. Ladarba r-reġistrazzjoni tkun lesta, l-applikant se jikseb l-ID tal-Organizzazzjoni. L-applikant jista’ jivverifika l-ID tal-Organizzazzjoni tiegħu jew jibdel xi informazzjoni marbuta magħha permezz tas-sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni għall-Erasmus+ u l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Meta jiddaħħal l-ID tal-Organizzazzjoni fil-formola, l-informazzjoni kollha pprovduta mill-applikant fl-istadju tar-reġistrazzjoni se tillowdja u tintwera awtomatikament fil-formola

Prova tal-istatus legali:

Bħala parti mill-proċess tar-reġistrazzjoni, l-applikanti għandhom itellgħu wkoll id-dokumenti li ġejjin:

Għal għotjiet li jaqbżu EUR 60,000, l-applikanti jaf ikollhom bżonn ittellgħu dokumenti speċifiċi biex jagħtu prova tal-kapaċità finanzjarja tagħhom. Għal aktar dettalji, ara l-għażla “Kriterji tal-Għażla” hawn taħt.

  • 1 Il-PIC huwa informazzjoni obbligatorja fil-formola tal-applikazzjoni.