Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Pass 1: Reġistrazzjoni

L-applikanti kollha jeħtiġilhom ikunu rreġistrati https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc jekk ma jkunux diġà għamlu dan.

Għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva

Sabiex jirreġistra fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti tas-Sistema tas-Sottomissjoni Elettronika, ir-rappreżentant legali tal-applikant jeħtieġlu jwettaq il-passi li ġejjin:

  • Joħloq kont tal-utent, l-hekk imsejjaħ kont tal-EU Login (sakemm il-persuna li tirrappreżenta l-applikant ma jkollhiex kont diġà). Il-kontijiet il-ġodda tal-EU Login jistgħu jinħolqu fuq is-sit web li ġej: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Jaċċessa l-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti fuq: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home u jirreġistra (jekk applikabbli) f’isem l-organizzazzjoni/il-grupp li jirrappreżenta. Il-Gwida u l-Mistoqsijiet Frekwenti huma disponibbli fuq il-portal.

Jeħtieġ li l-applikanti jirreġistraw darba biss permezz tar-Reġistru tal-Parteċipanti tal-Kummissjoni1 . Ladarba r-reġistrazzjoni tkun lesta, l-applikant jingħata PIC2 . Il-PIC, li huwa identifikatur uniku b’disa’ ċifri u huwa neċessarju għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet, jippermetti lill-applikant jimla l-formola tal-applikazzjoni b’mod aktar sempliċi (jiġifieri l-informazzjoni kollha pprovduta mill-applikant fl-istadju tar-reġistrazzjoni tintwera awtomatikament fil-formola billi jiddaħħal in-numru tal-PIC fil-formola).

Għall-azzjonijiet ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+

Sabiex jirreġistra fis-sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, ir-rappreżentant legali tal-applikant jeħtieġlu jwettaq il-passi li ġejjin:

Jeħtieġ li l-applikanti jirreġistraw darba biss. Ladarba r-reġistrazzjoni tkun lesta, l-applikant jingħata l-ID tal-Organizzazzjoni.

L-applikant jista’ jiċċekkja l-ID tal-Organizzazzjoni tiegħu jew jibdel xi informazzjoni marbuta magħha permezz tas-sistema tar-Reġistrazzjoni tal-Organizzazzjoni għall-Erasmus+ u għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

L-informazzjoni kollha pprovduta mill-applikant fl-istadju tar-reġistrazzjoni se tillowdja u tintwera awtomatikament fil-formola meta jiddaħħal l-ID tal-Organizzazzjoni fil-formola

Prova tal-istatus legali

Bħala parti mill-proċess tar-reġistrazzjoni, l-applikanti jeħtiġilhom itellgħu wkoll id-dokumenti li ġejjin:

Għall-għotjiet li jaqbżu s-EUR 60 000, jista’ jkun meħtieġ li l-applikanti jtellgħu dokumenti speċifiċi biex jagħtu prova tal-kapaċità finanzjarja tagħhom. Għal aktar dettalji, ara t-taqsima “Kriterji tal-Għażla” hawn taħt.

  • 1 Il-Kummissjoni Ewropea għandha reġistru online tal-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f’diversi programmi tal-UE msejjaħ ir-Reġistru tal-Parteċipanti. ↩ back
  • 2 Il-PIC huwa informazzjoni obbligatorja fil-formola tal-applikazzjoni. ↩ back