Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2024.

Maar u kunt de volledige gids voor 2024 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Stap 1: Registratie

Alle aanvragers moeten zich registreren https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, voor zover zij dat nog niet gedaan hebben.

Voor door het Uitvoerend Agentschap beheerde acties

Om zich te registreren in het elektronisch indieningssysteem van het Funding & Tender Opportunities Portal, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager de volgende stappen uitvoeren:

  • maak een gebruikersaccount aan, de zogenaamde EU Login-account (tenzij de persoon die de aanvrager vertegenwoordigt al een account heeft). Nieuwe EU Login-accounts kunnen worden aangemaakt op de volgende website: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Ga naar het portaal Funding & tender opportunities via https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home en (indien van toepassing) de registratie voltooien namens de vertegenwoordigde organisatie/groep. Richtsnoeren en een rubriek met vaak gestelde vragen zijn beschikbaar op het portaal.

De aanvrager hoeft zich slechts eenmaal in te schrijven via het deelnemersregister van de Europese Commissie 1 . Zodra de registratie is voltooid, zal de aanvrager een PIC ontvangen 2 . Deze 9-cijferige unieke identificatiecode is nodig om aanvragen in te dienen en stelt de aanvrager in staat om het aanvraagformulier eenvoudiger in te vullen (d.w.z. door de PIC-code op het formulier in te vullen, wordt alle informatie die de aanvrager tijdens de registratie heeft ingevuld, automatisch op het formulier weergegeven).

Voor door de Nationale Agentschappen van Erasmus+ beheerde acties

Om zich te registreren in het registratiesysteem voor organisaties voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager de volgende stappen uitvoeren:

Aanvragers hoeven zich slechts eenmaal te registreren. Zodra de registratie is voltooid, zal de aanvrager een organisatie-ID ontvangen.

Een aanvrager kan de organisatie-ID controleren of een deel van de hieraan gekoppelde informatie wijzigen via het registratiesysteem voor organisaties voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps.

Door de organisatie-ID in te voeren op het formulier wordt alle informatie die door de organisatie/groep in de registratiefase is verstrekt, geladen en op het formulier weergegeven.

Bewijsstukken betreffende de rechtsvorm

Als onderdeel van het registratieproces, moeten aanvragers ook de volgende documenten uploaden:

Voor subsidies van meer dan 60 000 EUR moeten de aanvragers zo nodig specifieke documenten uploaden tot staving van hun financiële draagkracht. Meer bijzonderheden staan hieronder in het deel "Selectiecriteria".

  • 1 De Europese Commissie beschikt over een onlineregister van organisaties die deelnemen aan de verschillende programma's van de Europese Unie, het zogenaamde deelnemersregister. ↩ back
  • 2 De PIC is een verplicht gegeven op het aanvraagformulier. ↩ back