Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

1 Etapas: Registracija

Visi pareiškėjai turi užsiregistruoti portale https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, jei to dar nėra padarę.

Kai veiksmus administruoja Vykdomoji Įstaiga:

Kad užsiregistruotų elektroninės paraiškų teikimo sistemos portale „Funding and tender opportunities“, pareiškėjo teisinis atstovas turi atlikti tokius veiksmus:

  • sukurti naudotojo paskyrą, vadinamąją ES prisijungimo paskyrą „EU Login“ (nebent pareiškėjui atstovaujantis asmuo tokią paskyrą jau turi). ES prisijungimo paskyrą „EU Login“ galima susikurti per šią interneto svetainę: https://webgate.ec.europa.eu/cas/.
  • apsilankyti portale „Funding and tender opportunities“ adresu https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home ir užsiregistruoti (jei taikoma) atstovaujamos organizacijos (grupės) vardu. Portale pateikiamos gairės ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

Pareiškėjui Europos Komisijos dalyvių registre1  reikia užsiregistruoti tik kartą. Užbaigus registracijos procedūrą, pareiškėjui suteikiamas dalyvio identifikacinis kodas (PIC)2 . Šis kodas yra 9 skaitmenų unikalus identifikatorius, kuris yra būtinas paraiškoms teikti ir kurį naudodamas pareiškėjas gali paprasčiau pildyti paraiškos formą (t. y. įrašius PIC numerį, formoje automatiškai atsiras visa pareiškėjo registracijos etape pateikta informacija).

Kai veiksmus administruoja „Erasmus+“ Nacionalinės Agentūros

Kad užsiregistruotų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso organizacijų registracijos sistemoje, pareiškėjo teisinis atstovas turi atlikti tokius veiksmus:

Pareiškėjui reikia užsiregistruoti tik kartą. Užbaigus registracijos procedūrą, pareiškėjui suteikiamas organizacijos ID.

Pareiškėjas „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programoms skirtoje organizacijų registravimo sistemoje gali pasitikrinti savo organizacijos ID arba pakeisti tam tikrą susijusią informaciją.

Įrašius organizacijos ID, į formą bus įkelta visa pareiškėjo registracijos etape pateikta informacija.

Teisinio statuso įrodymas

Registruodamiesi pareiškėjai taip pat privalo įkelti tokius dokumentus:

Jeigu dotacijos suma viršija 60 000 EUR, pareiškėjams gali reikėti įkelti konkrečius dokumentus savo finansiniam pajėgumui įrodyti. Dėl išsamesnės informacijos žr. skirsnį „Atrankos kriterijai“.

  • 1 Europos Komisija valdo internetinį registrą (dalyvių registrą), kuriame registruojamos įvairiose ES programose dalyvaujančios organizacijos. ↩ back
  • 2 PIC privaloma nurodyti paraiškos formoje. ↩ back