Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

1. Korak: Registracija

Vsi prijavitelji se morajo registrirati na spletišču https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, če tega še niso storili.

Za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska Agencija:

Za registracijo v elektronskem sistemu za oddajo vlog portala za financiranje in javne razpise mora pravni zastopnik prijavitelja izvesti naslednje korake:

Prijavitelj se prek registra udeležencev Evropske komisije registrira samo enkrat1 . Ko je registracija dokončana, bo prijavitelj dobil kodo PIC2 . Koda PIC je devetmestni edinstveni identifikator, ki je potreben za oddajo vlog in prijavitelju omogoča preprostejše izpolnjevanje prijavnega obrazca (tj. z vnosom kode PIC se v obrazcu samodejno prikažejo vse informacije, ki jih je prijavitelj zagotovil ob registraciji).

Za ukrepe, ki jih upravljajo Nacionalne Agencije Erasmus+

Za registracijo v sistemu za registracijo organizacij za program Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto mora pravni zastopnik prijavitelja izvesti naslednje korake:

Prijavitelji se morajo registrirati samo enkrat. Ko je registracija dokončana, bo prijavitelj dobil identifikacijsko oznako organizacije.

Prijavitelj lahko preveri svojo identifikacijsko oznako organizacije ali spremeni nekatere informacije, povezane z njo, v sistemu za registracijo organizacij za Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto.

Z vnosom identifikacijske oznake organizacije v obrazec se bodo naložile vse informacije, ki jih je prijavitelj zagotovil v fazi registracije, in se prikazale v obrazcu.

Dokazilo o pravnem statusu

Kot del postopka registracije morajo prijavitelji naložiti tudi naslednje dokumente:

Za nepovratna sredstva, ki presegajo 60 000 EUR, bodo prijavitelji morda morali naložiti posebne dokumente, s katerimi bodo dokazali svojo finančno zmogljivost. Za več informacij glej poglavje „Merila za izbor“ v nadaljevanju.

  • 1 Evropska komisija vodi spletni register organizacij, ki sodelujejo v različnih programih EU, t. i. register udeležencev. ↩ back
  • 2 Koda PIC je obvezen podatek v prijavnem obrazcu. ↩ back