Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Trin 1: Registrering

Alle ansøgere skal registrere sig på https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, hvis de ikke allerede er registreret.

Ved tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet:

For at registrere sig i det elektroniske indsendelsessystem på Funding and Tender Opportunities-portalen skal ansøgerens juridiske repræsentant udføre følgende trin:

  • Opret en brugerkonto, den såkaldte EU Login-konto (medmindre den person, der repræsenterer organisationen, allerede har en konto). Nye EU Login-konti kan oprettes på følgende websted:https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Gå ind på Funding and Tender Opportunities-portalen på:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home og registrere sig (i givet fald) på vegne af den organisation/gruppe, vedkommende repræsenterer. Vejledning og ofte stillede spørgsmål findes på portalen. Ansøgeren skal kun registrere sig registrere én gang gennem deltagerregistret 1 . Når registreringen er gennemført, får ansøgeren en PIC 2 . PIC'en, som er en unik identifikator på ni cifre, der er nødvendig for indgivelse af ansøgninger, giver ansøgeren mulighed for at udfylde ansøgningsskemaer på en enklere måde (når PIC-nummeret indtastes i skemaet, indsættes alle de oplysninger, som ansøgeren indtastede i registreringsfasen, automatisk i skemaet).

For tiltag, der forvaltes af de Nationale Erasmus+-Agenturer

For at registrere sig i organisationsregistreringssystemet for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps skal ansøgerens juridiske repræsentant udføre følgende trin:

Ansøgere skal kun registreres én gang. Når registreringen er gennemført, får ansøgeren et organisations-ID.

En ansøger kan tjekke sit organisation-ID eller ændre nogle af oplysningerne vedrørende organisationen via organisationsregistreringssystemet for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Når organisations-ID'et indsættes i ansøgningsskemaet, indlæses alle de oplysninger, som ansøgeren indtastede i registreringsfasen, automatisk i skemaet.

Bevis for juridisk form:

Som en del af registreringsprocessen skal ansøgerne også uploade følgende dokumenter:

Hvis der er tale om tilskud på over 60 000 EUR, skal ansøgerne eventuelt uploade særlige dokumenter for at bevise deres finansieringsevne. Se flere oplysninger i afsnittet "Udvælgelseskriterier" nedenfor.

    Footnote

  • 1 Europa-Kommissionen har et onlineregister over de organisationer, der deltager i forskellige EU-programmer (Participant Register). ↩ back
  • 2 PIC skal angives i ansøgningsskemaet. ↩ back