Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vaihe 1: Rekisteröinti

Kaikkien hakijoiden on rekisteröidyttävä verkko-osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, jos niitä ei ole jo rekisteröity.

Toimeenpanoviraston Hallinnoimat Toiminnot

Rekisteröityessään rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin (Funding & Tender Opportunities Portal) sähköisessä toimitusjärjestelmässä hakijan laillisen edustajan on edettävä seuraavasti:

Hakijan tarvitsee rekisteröityä vain kerran Euroopan komission osallistujarekisterin1  kautta. Kun rekisteröitymisen kaikki vaiheet on suoritettu loppuun, hakija saa PIC-koodin2 . PIC-koodi on 9-numeroinen yksilöllinen tunniste, jota tarvitaan hakemusten jättämiseksi ja joka helpottaa hakulomakkeen täyttämistä (esimerkiksi kun lomakkeeseen kirjoitetaan PIC-numero, kaikki rekisteröitymisvaiheessa annetut tiedot täyttyvät lomakkeeseen automaattisesti).

Erasmus+ -Ohjelman kansallisten toimistojen Hallinnoimat Toiminnot

Rekisteröityessään Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rekisteröintijärjestelmän kautta hakijan laillisen edustajan on edettävä seuraavasti:

Hakijoiden tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Kun rekisteröitymisen kaikki vaiheet on suoritettu loppuun, hakija saa organisaatiotunnuksen.

Hakija voi tarkistaa organisaatiotunnuksensa tai muuttaa siihen liittyviä tietoja Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rekisteröintijärjestelmän kautta.

Organisaatiotunnuksen lisääminen lomakkeeseen lataa kaikki hakijan rekisteröintivaiheessa ilmoittamat tiedot ja näyttää ne lomakkeella.

Todiste oikeudellisesta asemasta

Hakijoiden on osana rekisteröitymisprosessia myös ladattava seuraavat asiakirjat:

Jos haettu avustus on yli 60 000 euroa, hakijoiden on mahdollisesti ladattava verkkoon myös muita asiakirjoja osoitukseksi organisaation taloudellisista edellytyksistä. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa ”Valintaperusteet”.

  • 1 Euroopan komissiolla on verkossa pidettävä rekisteri organisaatioista, jotka osallistuvat EU:n eri ohjelmiin. Sen nimi on Participant Register eli osallistujarekisteri. ↩ back
  • 2 PIC-koodi on hakulomakkeessa vaadittava pakollinen tieto. ↩ back