Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odpovede na vaše otázky

Na tejto stránke nájdete odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa programu Erasmus+. Toto je len výber, preto si pozrite sekciu týkajúcu sa príležitostí alebo sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktnej sekcie, ak neviete nájsť to, čo hľadáte.

Prezrite si otázky a zistite, či odpoveď, ktorú hľadáte, už existuje.

Najčastejšie otázky

Jednotlivci z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska alebo Turecka sa môžu zapojiť do väčšiny príležitostí, keďže tieto tretie krajiny sú pridružené k programu Erasmus+.

Jednotlivci z iných krajín mimo EÚ sa môžu zapojiť do určitých príležitostí, napríklad spoločných magisterských študijných programov Erasmus Mundus, výmen študentov a zamestnancov s medzinárodným rozmerom (ak sa na nich zúčastňuje tvoja univerzita) a programov mládežníckych výmen.

Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame ti zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Program Erasmus+ je aktívny v dvoch typoch krajín.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

Môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+. Patria medzi ne všetky krajiny EÚ, členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny. Predtým sa nazývali krajiny zapojené do programu.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Tie sa môžu zúčastňovať na niektorých akciách programu Erasmus+. Týchto krajín je mnoho a rozprestierajú sa po celom svete. Predtým sa nazývali partnerské krajiny.

Pozri úplný zoznam oprávnených krajín

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Proces podávania žiadostí v rámci programu Erasmus+ sa líši v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo organizáciu, a od toho, či je financovanie riadené národnými agentúrami alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Ďalšie informácie o postupe podávania žiadostí spolu so vzorovými formulármi žiadostí nájdete v časti Ako sa prihlásiť.

Ak ste organizácia, ktorá sa zúčastňuje na programe Erasmus+, môžete na ten účel použiť kalkulačku vzdialeností. Všetky vzdialenosti sa zobrazia ako priamka.

Upozornenie: jednotlivci, ktorí žiadajú o grant, by túto kalkulačku nemali využívať na určenie toho, koľko finančných prostriedkov by mali dostať. Výška finančného príspevku závisí od viacerých faktorov vrátane administratívnych nákladov, ktoré vzniknú zúčastneným organizáciám a národným agentúram. 

Konečné rozhodnutie o výške finančného príspevku na cestovanie prijme národná agentúra, ktorá posudzuje žiadosť.