Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odpovede na vaše otázky

Na tejto stránke nájdete odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa programu Erasmus+. Toto je len výber, preto si pozrite sekciu týkajúcu sa príležitostí alebo sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktnej sekcie, ak neviete nájsť to, čo hľadáte.

Prezrite si otázky a zistite, či odpoveď, ktorú hľadáte, už existuje.

Hľadáte informácie o vplyve koronavírusu na činnosti súvisiace s programom Erasmus+ a s Európskym zborom solidarity? Pozrite si stránku venovanú vplyvu koronavírusu.

Najčastejšie otázky

Jednotlivci, ktorí nie sú občanmi EÚ, môžu využiť väčšinu príležitostí, ak pochádzajú z krajiny zapojenej do programu. Občanom partnerských krajín je k dispozícii niekoľko príležitostí, napríklad v rámci spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Proces podávania žiadostí v rámci programu Erasmus+ sa líši v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo organizáciu, a od toho, či je financovanie riadené národnými agentúrami alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Ďalšie informácie o postupe podávania žiadostí spolu so vzorovými formulármi žiadostí nájdete v časti Ako sa prihlásiť.

Kalkulačka na výpočet vzdialeností. Vzdialenosti sa zobrazia ako priamka.

Informácie o Európskom systéme prenosu a zhromažďovania kreditov sú k dispozícii na webovej stránke venovanej vzdelávaniu a odbornej príprave.

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Národné agentúry sú k dispozícii len v krajinách zapojených do programu, ďalšie krajiny môžu mať národnú kanceláriu programu Erasmus+. Ak to nie je váš prípad a ste jednotlivec, najlepším riešením bude obrátiť sa na svoju inštitúciu alebo organizáciu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Ak zastupujete organizáciu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom služby Europe Direct.

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa musia najprv zaregistrovať.

Miesto registrácie bude závisieť od toho, či príležitosti, o ktoré sa chcete uchádzať, ponúka Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), alebo národná agentúra.

Viac informácií nájdete v časti Registrácia organizácií.