Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Krok 1: Registrace

Všichni žadatelé musí být zaregistrovaní na https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, pokud tak již neučinili.

V případě akcí řízených Výkonnou Agenturou

Za účelem registrace do elektronického systému pro podávání žádostí portálu pro financování a nabídková řízení musí statutární zástupce žadatele provést tyto kroky:

  • Vytvořit uživatelský účet, tzv. účet EU Login (pokud jej osoba zastupující organizaci dosud nemá). Nové účty EU Login lze vytvořit na těchto internetových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Vstoupit na Portál pro financování a nabídková řízení na adrese: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home a případně zaregistrovat organizaci/skupinu, kterou zastupuje. Pokyny a často kladené otázky jsou k dispozici na portálu.

Žadatel se musí zaregistrovat pouze jednou prostřednictvím registru účastníků Evropské komise1 . Jakmile je registrace dokončena, žadatel obdrží kód PIC2 . Kód PIC je jedinečný devítimístný číselný identifikátor a je nezbytný k podávání žádostí, umožňuje žadateli snáze vyplnit formulář žádosti (vložením kódu PIC do formuláře se ve formuláři automaticky zobrazí všechny informace poskytnuté žadatelem ve fázi registrace).

V případě akcí řízených Národními Agenturami Erasmus+

Za účelem registrace v registračním systému pro organizace Erasmus+ a Evropského sboru solidarity musí statutární zástupce žadatele provést tyto kroky:

Žadatelé se musí zaregistrovat pouze jednou. Jakmile je registrace dokončena, žadatel obdrží ID organizace.

Žadatel si může zkontrolovat své ID organizace nebo změnit některé informace, které se k ní vztahují, prostřednictvím registračního systému pro organizace Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Zadáním ID organizace do formuláře se načtou všechny informace uvedené žadatelem ve fázi registrace a zobrazí se ve formuláři.

Prokázání právního postavení

V rámci procesu registrace musí žadatelé nahrát tyto dokumenty:

U grantů vyšších než 60 000 EUR může být po žadateli požadováno nahrát specifické dokumenty, které prokazují jejich finanční kapacitu. Více informací viz oddíl „Kritéria pro výběr“.  

  • 1 Evropská komise má on-line registr organizací účastnících se různých programů EU označovaný jako registr účastníků. ↩ back
  • 2 Kód PIC je povinný údaj ve formuláři žádosti. ↩ back