Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

1. Etapp. Registreerimine

Kõik taotlejad peavad olema registreeritud aadressil https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc.

Rakendusameti hallatavad meetmed

Rahastus- ja hankeportaali elektroonilises taotlussüsteemis registreerumiseks peab taotleja esindaja toimima alljärgnevalt.

Taotleja peab registreeruma ainult üks kord Euroopa Komisjoni osalejate registri 1 kaudu. Kui taotleja on registreeritud, saab ta osaleja tunnuskoodi 2 . Osaleja tunnuskood, mis on 9-kohaline kordumatu tunnus ja mida läheb vaja taotluste esitamisel, teeb taotlejal taotlusvormi täitmise lihtsamaks (st kui vormil märgitakse osaleja tunnuskood, kuvatakse automaatselt kogu teave, mille taotleja esitas registreerimisetapis).

Programmi „Erasmus+“ riiklike büroode hallatavad meetmed

Programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis registreerumiseks peab taotleja esindaja toimima alljärgnevalt.

Taotlejad peavad registreeruma vaid korra. Kui taotleja on registreeritud, saab ta organisatsiooni tunnuskoodi.

Taotleja saab oma organisatsiooni tunnuskoodi vaadata või teatavat seotud teavet muuta programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis.

Organisatsiooni tunnuskoodi sisestamisel laaditakse kogu teave, mille taotleja registreerimisetapis esitas, ning kuvatakse vormil.

Õigusliku seisundi tõendamine

Registreerumisprotsessi käigus peavad taotlejad laadima üles ka järgmised dokumendid.

Üle 60 000 euro suuruste toetuste puhul võib olla vaja finantssuutlikkuse tõendamiseks üles laadida eridokumente. Lisateave on esitatud allpool jaotises „Valikukriteeriumid”. 

    Footnote

  • 1 Euroopa Komisjonil on erinevates ELi programmides osalevate organisatsioonide veebipõhine register ehk nn osalejate register. ↩ back
  • 2 Osaleja tunnuskoodi märkimine taotlusvormil on kohustuslik. ↩ back